Nastavení oznámení pro události kontroly obsahu

23. května 2024

ID 91242

Můžete nakonfigurovat doručování e-mailových upozornění na události kontroly zpráv u jednoho nebo více pravidel.

Tato možnost je dostupná, pokud je v obecných nastaveních pro e-mailová upozornění povoleno přeposílání upozornění.

Můžete nakonfigurovat doručování e-mailových upozornění příjemcům z obecného seznamu, odesílateli nebo příjemci zpráv nebo jiných příjemců ohledně následujících událostí kontroly zpráv:

 • Byly zjištěny škodlivé objekty.
 • Byly zjištěny šifrované objekty.
 • Byly zjištěny chyby kontroly součástí Anti-Virus.
 • Byly zjištěny problémy s filtrováním obsahu.
 • Byly zjištěny phishingové zprávy.
 • V příloze bylo zjištěno makro.
 • Byly zjištěny škodlivé odkazy.
 • V případě zjištění objektu KATA.

  Konfigurace upozornění na výstrahy KATA je k dispozici, pouze pokud je nakonfigurována integrace s platformou Anti Targetech Attack Platform.

Postup konfigurace upozornění na události kontroly zpráv:

 1. V okně webového rozhraní aplikace vyberte část Pravidla.
 2. V tabulce pravidel vyberte pravidlo, u něhož chcete nakonfigurovat upozorňování na události kontroly.

  Otevře se okno Zobrazit pravidlo.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  Nastavení pravidla lze nyní upravovat.

 4. V levém podokně vyberte část Upozornění.
 5. Ve skupině nastavení s názvem vybrané události (například Byly zjištěny škodlivé objekty), zaškrtněte políčka vedle názvů nastavení:
  • Upozornit příjemce z obecného seznamu, pokud se mají upozornění na vybranou zprávu zasílat na adresy z obecného seznamu.

   Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuto, musíte po kliknutí na odkaz Zadat definovat seznam adres v obecných nastaveních e-mailových upozornění.

  • Upozornit odesílatele, pokud chcete, aby se upozornění na vybranou událost zasílala na adresu odesílatele zprávy.
  • Upozornit příjemce, pokud chcete, aby se upozornění na vybranou událost zasílala na adresy příjemců zprávy.
  • Další adresy, pokud chcete, aby se upozornění na vybranou událost zasílala na další e-mailové adresy.
 6. Pokud jste nakonfigurovali zasílání upozornění na adresy příjemců zprávy, vyberte jednu z následujících možností:
  • Pouze upozornit, pokud se má upozornění odesílat bez původní zprávy.
  • Upozornit se zdrojovou zprávou v příloze, jestliže se má upozornění odesílat s původní zprávou v příloze.
 7. Pokud jste nakonfigurovali zasílání upozornění na další e-mailové adresy, zadejte do textového pole adresu a stiskněte klávesu Enter.

  E-mailové adresy se zadávají po jedné. Opakujte proces přidávání adres do seznamu u všech adres, které přidáváte.

 8. V případě potřeby klikněte na odkaz Přizpůsobit šablony upozornění v pravém horním rohu okna a upravte šablony upozornění.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Upozornění na události kontroly zpráv jsou nakonfigurována.

Abyste zajistili, že se nakonfigurované nastavení během provozu aplikace Kaspersky Secure Mail Gateway použije, musíte nakonfigurované pravidlo povolit.

Viz také

Scénář konfigurace pravidla zpracování zpráv

Vytváření pravidel zpracování zpráv

Konfigurace ochrany součástí Anti-Virus

Konfigurace kontroly odkazů

Konfigurace ochrany součástí Anti-Spam

Konfigurace ochrany součástí Anti-Phishing

Konfigurace filtrování obsahu

Ověřování odesílatele e-mailu

Přidání upozornění na nezabezpečenou zprávu

Přidání prohlášení v e-mailu

Konfigurace ochrany KATA

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.