Informace o GDPR

4. dubna 2023

ID 192969

Co je to GDPR?

GDPR je právní předpis Evropské unie, který upravuje ochranu a zabezpečení osobních údajů. V členských státech EU vstoupil v účinnost 25. května 2018. Nahradil směrnici o ochraně osobních údajů a vztahuje se na všechny podniky usazené v EU, které se zabývají osobními údaji nebo nakládají s osobními údaji osob v EU. Hlavním účelem GDPR je zjednodušení, sjednocení a aktualizace ochrany osobních údajů a zaručení ochrany práv a svobod osob, které své údaje poskytují.

Co představuje osobní údaje?

GDPR jako osobní údaje klasifikuje vaše jméno, lokační údaje, datum narození a kontaktní údaje. Za osobní údaje lze koneckonců označit jakékoli informace, které jsou spojeny s konkrétní osobou v EU.

Co jste ve svých produktech změnili, aby byly v souladu s GDPR?

Jedním z našich základních principů je respektování a ochrana soukromí zákazníků a zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytné pro to, aby produkt fungoval, jak jsme slíbili. Abychom byli v souladu s GDPR, bylo zavedeno několik dalších opatření, aby naše řešení nabízela uživatelům prostřednictvím smluv, které přijímají, podrobnou kontrolu nad údaji, které společnosti Kaspersky poskytují.

Liší se produkty pro Evropu a jiné země?

Stejné produkty nabízené v Evropě a v jiných zemích se neliší, pokud jde o ochranu, kterou poskytují. Veškeré produkty společnosti Kaspersky fungují v rámci smluv přijatých pro jejich používání. U produktů nabízených v Evropě se struktura těchto smluv a příslušných souhlasů, které uživatel uděluje, může mírně lišit, aby byly v souladu s GDPR.

Co dělat, pokud žiji v Evropě a už vaše produkty používám?

Všechny své současné evropské zákazníky se snažíme informovat, co by měli dělat, všemi dostupnými kanály: e-mailem, zprávami v produktech, nabízenými oznámeními atd. Nejnovější verzi produktu splňující podmínky GDPR naleznete vždy na našem webu.

Co se stane, pokud cestuji z Evropy nebo do Evropy?

Vaše produkty budou i nadále fungovat v rámci přijatých smluv.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.