O ochraně finančních transakcí a nákupů online

3. října 2023

ID 110417

K zajištění ochrany důvěrných dat, která zadáváte na webech bank a platebních systémů (například čísla platebních karet nebo hesla pro internetové bankovnictví), a pro předcházení krádežím financí při provádění elektronických plateb vás aplikace Kaspersky Small Office Security vyzve k otevření takovýchto webů v chráněném prohlížeči. Pokud vyberete možnost otevřít web bez Chráněného prohlížeče, aplikace Kaspersky Small Office Security vás po dobu následujících 50 minut nebude vyzývat k otevření daného webu v Chráněném prohlížeči.

Chráněný prohlížeč je speciální provozní režim prohlížeče, jehož cílem je ochrana vašich dat při používání bankovních webů a webů platebních systémů. Chráněný prohlížeč se spouští v izolovaném prostředí, a brání tak jiným aplikacím ve vkládání kódu do procesu chráněného prohlížeče. Aplikace Kaspersky Small Office Security vytváří speciální profily pro prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome, které eliminují dopad doplňků třetích stran na provoz chráněného prohlížeče. Aplikace nemá vliv na vaše data, která mohou prohlížeče uložit do pro ně vytvořených profilů.

Když poprvé otevřete chráněný prohlížeč, budete vyzváni ke zkopírování dat, nastavení a modulů plug-in z hlavního prohlížeče. Po dokončení migrace dat nebude aplikace Kaspersky Small Office Security synchronizovat váš hlavní prohlížeč a chráněný prohlížeč. To například znamená, že data odstraněná z vašeho hlavního prohlížeče zůstanou v chráněném prohlížeči. V takovém případě musíte provést kroky k odstranění těchto dat z chráněného prohlížeče.

Pokud používáte prohlížeče Microsoft Edge založený na projektu Chromium, Mozilla Firefox nebo Internet Explorer, chráněný prohlížeč se otevře v novém okně.

Aplikace používá rozšíření Ochrana Kaspersky k zajištění různých funkcí chráněného prohlížeče.

Prohlížeče, které nesplňují softwarové požadavky, nemohou běžet v režimu Chráněný prohlížeč. Místo těchto prohlížečů se v režimu Chráněný prohlížeč spustí prohlížeč Microsoft Edge založený na projektu Chromium nebo jiné prohlížeče konfigurované v nastaveních aplikace.

Chráněný prohlížeč nelze spustit za následujících podmínek:

 • Zaškrtávací políčko Povolit sebeobranu v okně Nastavení sebeobrany v části Nastavení zabezpečeníSebeobrana není zaškrtnuté.
 • v prohlížeči je zakázán Javascript.

Spuštění chráněného prohlížeče v prohlížeči Yandex Browser

Kaspersky Small Office Security podporuje zabezpečení vašich finančních transakcí v prohlížeči Yandex Browser s určitými omezeními. Chcete-li spustit chráněný prohlížeč, aplikace vloží do webové stránky (a do přenosů) speciální skript. Rozšíření Ochrana Kaspersky není k dispozici. Součásti Soukromé procházení a Anti-Banner fungují, ale nelze je v prohlížeči Yandex Browser nakonfigurovat.

Funkce režimu Chráněný prohlížeč

V režimu chráněného prohlížeče aplikaci poskytuje ochranu před následujícími typy hrozeb:

 • Nedůvěryhodné moduly. Pokaždé, když navštívíte web banky nebo platebního systému, spustí aplikace kontrolu nedůvěryhodných modulů P.
 • Rootkity. Při spuštění chráněného prohlížeče aplikace kontroluje přítomnost rootkitů.
 • Neplatné certifikáty webů bank a platebních systémů. Pokaždé, když navštívíte web banky nebo platebního systému, spustí aplikace kontrolu certifikátů. Kontrola se provádí porovnáním s databází ohrožených certifikátů.

Stav chráněného prohlížeče

Při otevření webu v chráněném prohlížeči se na okraji okna prohlížeče zobrazí rámeček. Barva rámečku označuje stav ochrany.

Rámeček okna prohlížeče může mít následující barvy:

 • Zelený rámeček: Označuje úspěšné dokončení všech kontrol. Můžete chráněný prohlížeč nadále používat.
 • Žlutý rámeček: Znamená, že kontroly odhalily problémy se zabezpečením, které je nutné vyřešit.

  Aplikace může zjistit následující hrozby a problémy se zabezpečením:

  • Nedůvěryhodný modul. Je nutná kontrola počítače a dezinfekce.
  • Rootkit. Je nutná kontrola počítače a dezinfekce.
  • Neplatný certifikát webu banky nebo platebního systému.

  Pokud neeliminujete zjištěné hrozby, nelze garantovat zabezpečení relace připojení k webu banky nebo platebního systému. Události týkající se spuštění a používání chráněného prohlížeče se sníženou ochranou jsou zaznamenány v protokolu událostí systému Windows.

O ochraně před snímky obrazovky

Na ochranu vašich dat při procházení chráněných webů brání aplikace Kaspersky Small Office Security spywaru v pořizování neoprávněných snímků obrazovky. Ve výchozím nastavení je ochrana před snímky obrazovky povolená. Ochrana před snímky obrazovky je spuštěná, i když je hardwarová virtualizace zakázána.

O ochraně dat ve schránce

Aplikace Kaspersky Small Office Security blokuje neoprávněný přístup aplikací ke schránce, když provádíte platby online, čímž předchází krádeži dat. Toto blokování je aktivní, pouze pokud se o získání autorizovaného přístupu do schránky pokusí nedůvěryhodná aplikace. Pokud data kopírujete ručně z okna jedné aplikace do okna jiné aplikace (například z aplikace Poznámkový blok do okna textového editoru), přístup ke schránce je povolen.

Ochrana schránky není spuštěná, pokud je v počítači zakázána hardwarová virtualizace.

Pokud spustíte součást Chráněný prohlížeč v operačním systému Microsoft Windows 10, aplikace Kaspersky Small Office Security zablokuje interakce aplikací platformy Universal Windows se schránkou.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.