Jak aktualizovat aplikaci Kaspersky Small Office Security

3. října 2023

ID 71677

Aplikace se automaticky aktualizuje, pokud v okně nastavení aktualizace vyberete režim aktualizace Automaticky (ZabezpečeníAktualizace antivirové databázePlán aktualizace databází).

Aplikace se automaticky aktualizujete, když nainstalujete novou verzi aplikace přes starší. Při aktualizaci aplikace zůstanou všechna vaše nastavení zachována.

Pokud má uživatel v okamžiku příchodu aktualizace pozastavené úlohy kontroly, aplikace vynutí zastavení těchto úloh a spustí aktualizaci. A aktivních úloh kontroly není zastavení vynuceno.

Instalace aplikace Kaspersky Small Office Security přes verzi Kaspersky Small Office Security 5, 6 nebo 7

Pokud nainstalujete aplikaci Kaspersky Small Office Security do počítače, kde je nainstalována aplikace Kaspersky Small Office Security 5, 6 nebo 7, nebudou k dispozici následující typy dat:

  • Databáze Anti-Spam
  • Soubory v karanténě

Pokud máte aktuální licenci pro předchozí verzi aplikace Kaspersky Small Office Security, nemusíte aplikaci aktivovat. Průvodce nastavením automaticky načte informace o licenci pro předchozí verzi aplikace Kaspersky Small Office Security a použije ji během instalace aplikace Kaspersky Small Office Security.

Při stahování aktualizace porovná aplikace předchozí a novou verzi licenční smlouvy s koncovým uživatelem, prohlášení ke službě Kaspersky Security Network (KSN) a prohlášení týkající se zpracování dat pro marketingové účely. Pokud se texty smluv anebo prohlášení liší, aplikace vás vyzve k jejich opětovnému přečtení a odsouhlasení.

Pro upgrade z předchozí verze platí určitá omezení.

Pokud jste dříve vytvořili kontejner v aplikaci Kaspersky Small Office Security 4, při prvním přístupu k tomuto kontejneru jej aplikace Kaspersky Small Office Security převede na tajný trezor. Soubory v tajném trezoru budou po dokončení převodu zpřístupněny. Převod kontejnerů na tajné trezory může trvat dlouhou dobu.

Aplikaci lze upgradovat, pokud máte v počítači nainstalovány tyto verze aplikace Kaspersky Small Office Security:

  • Kaspersky Small Office Security 5
  • Kaspersky Small Office Security 6
  • Kaspersky Small Office Security 7

Omezení upgradů z předchozí verze aplikace

Upgrade aplikace Kaspersky Small Office Security s sebou nese následující omezení a specifické faktory:

  • Po upgradu z předchozí verze aplikace Kaspersky Small Office Security dojde automaticky k jejímu spuštění, přestože je automatické spouštění aplikace v jejím uloženém nastavení zakázáno. Pokud je v uloženém nastavení aplikace zakázáno její automatické spouštění, nebude se aplikace Kaspersky Small Office Security spouštět automaticky až poté, co restartujete operační systém.
  • Jestliže v předchozí verzi aplikace Kaspersky Small Office Security nebyla na souborovém serveru žádná součást System Watcher, bude tato součást ve výchozím nastavení povolena při upgradu na novou verzi. Pokud upgradujete z verze aplikace Kaspersky Small Office Security, která již součást System Watcher obsahuje, nastavení této součásti se uloží.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.