Shromažďování informací pro technickou podporu

3. října 2023

ID 84091

Poté, co specialistům technické podpory oznámíte problém, mohou vás vyzvat, abyste vytvořili zprávu obsahující informace o vašem operačním systému a poslali ji technické podpoře. Specialisté technické podpory vás také mohou vyzvat, abyste vytvořili trasovací soubor. Trasovací soubor umožňuje trasování procesu provádění příkazů aplikace krok za krokem a určení fáze činnosti aplikace, v níž došlo k chybám.

Pro poskytování lepší podpory u potíží týkajících se fungování aplikace vás mohou specialisté technické podpory během provádění diagnostiky požádat o dočasnou změnu nastavení aplikace pro účely ladění. K tomu může být potřeba provést následující kroky:

  • Sběr rozšířených diagnostických informací
  • Nakonfigurovat jednotlivé součásti aplikace změnou speciálního nastavení, které není přístupné prostřednictvím standardního uživatelského rozhraní
  • Změnit konfiguraci ukládání a odesílání shromážděných diagnostických informací
  • Nastavení zachycování síťového provozu a uložení síťového provozu do souboru

Specialisté technické podpory vám k provedení těchto kroků poskytnou veškeré nutné informace (podrobné pokyny, měněné nastavení, skripty, další funkce příkazového řádku, moduly ladění, speciální nástroje atd.) a budou vás informovat, která data budou pro účely ladění shromažďována. Po shromáždění se rozšířené diagnostické informace uloží do počítače uživatele. Shromážděná data nejsou automaticky odesílána společnosti Kaspersky.

Doporučujeme provést předchozí kroky až po obdržení pokynů specialisty technické podpory. Pokud změníte nastavení aplikace sami způsobem, který není popsán v Nápovědě či není doporučován specialisty technické podpory, může dojít k zpomalení a chybám operačního systému, snížení úrovně ochrany počítače a poškození dostupnosti a neporušenosti zpracovaných informací.

V tomto oddíle

O obsahu a uložení datových souborů služeb

Jak povolit trasování

Jak pořídit záznam obrazovky v případě problému s aplikací

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.