O zálohování a obnovení

3. října 2023

ID 84679

Zálohování a obnovení je potřebné za účelem ochrany dat před ztrátou v případě nesprávného fungování počítače či jeho krádeže, pokud je neúmyslně odstraníte či pokud je poškodí hackeři.

Chcete-li zálohovat data, vytvořte a spusťte úlohu zálohování. Úlohu lze spustit automaticky podle plánu, nebo ručně Aplikace rovněž umožňuje zobrazovat informace o dokončených úlohách zálohování.

Doporučujeme ukládat záložní kopie dat na vyměnitelné jednotky nebo do online úložiště.

Aplikace Kaspersky Small Office Security nemůže vytvořit úplnou kopii jednotky, pokud je na jednotce aktivní operační systém Microsoft Windows.

Pro vytváření záložních kopií umožňuje aplikace Kaspersky Small Office Security používat následující typy úložišť:

  • místní jednotka,
  • vyměnitelná jednotka (například externí pevný disk),
  • síťová jednotka,
  • online úložiště.

Vytváření úloh na základě přístupových práv uživatele

Úlohy zálohování se vytváření na základě přístupových práv uživatele k souborům na místním počítači.

Pokud na počítači nemáte práva místního správce, máte přístup pouze k úlohám, které jste sami vytvořili. Jestliže na počítači máte práva místního správce, vidíte všechny úlohy zálohování, ale nemůžete upravovat úlohy vytvořené jinými uživateli.

Úlohy zálohování, které byly vytvořeny dříve bez ohledu na uživatelská práva, jsou k dispozici všem uživatelům počítače. V případě změny bude ale úloha spouštěna na základě práv uživatele, který ji upravil.

Obnova úloh na základě přístupových práv uživatele

Pokud na počítači nemáte práva místního správce, můžete obnovit data pouze z úloh zálohování, které jste sami vytvořili, a pouze do složek, u nichž máte přístupová práva. Jestliže na počítači máte práva místního správce, můžete obnovit data z jakékoli úlohy zálohování a do jakékoli složky.

Celková velikost kopírovaných souborů ve složce může překročit velikost dané složky, pokud obsahuje odkazy na další složky (například při kopírování složky Dokumenty se zkopírují i složky Hudba, Obrázky a Videa, pokud složka Dokumenty obsahuje odkazy na tyto složky).

O zálohování a obnovení ve OneDrive

Při zálohování souborů do složky OneDrive v počítači se aplikace Kaspersky Small Office Security chová odlišně v závislosti na tom, zda se cloudový soubor stahuje do složky OneDrive:

  • Pokud je soubor v cloudu i ve složce OneDrive v počítači, vytvoří aplikace Kaspersky Small Office Security záložní kopii tohoto souboru.
  • Jestliže soubor není v cloudu, ale nachází se ve složce OneDrive v počítači, vytvoří aplikace Kaspersky Small Office Security záložní kopii tohoto souboru.
  • Pokud se soubor zobrazuje ve složce OneDrive, ale je uložen pouze v cloudu, a nikoli v počítači, vytvoří aplikace Kaspersky Small Office Security záložní kopii tohoto souboru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.