O součásti Soukromé procházení

29. srpna 2019

ID 93724

Při procházení webu využívají weby služby sledování ke shromažďování informací o vaší aktivitě online. Služby sledování používají shromážděné informace k analýze vaší aktivity a výsledky takové analýzy mohou použít k zobrazování příslušným způsobem orientovaných reklam.

Součást Soukromé procházení slouží jako prevence sběru dat o vaší aktivitě online.

V režimu zjišťování součást Soukromé procházení zjišťuje a počítá pokusy o sběr dat a zapisuje tyto informace do zprávy. Režim zjišťování je ve výchozím nastavení povolen a sběr dat je povolen na všech webech.

V režimu blokování součást Soukromé procházení zjišťuje a blokuje pokusy o sběr dat a informace o těchto pokusech zapisuje do zprávy. V tomto režimu je sběr dat blokován na všech webech kromě:

  • webů přidaných mezi výjimky,
  • webů společnosti Kaspersky a jejích partnerů
  • webů, které by v důsledku blokování služeb sledování nemusely fungovat, a to podle informací dostupných společnosti Kaspersky.

Správu součásti Soukromé procházení lze provádět z rozhraní aplikace Kaspersky Small Office Security nebo pomocí rozšíření Ochrana Kaspersky v prohlížeči.

Soukromé procházení má následující omezení:

  • Aplikace neblokuje sběr dat služeb sledování z kategorie "Sociální sítě", pokud jste na webu příslušné sociální sítě.
  • Pokud webovou stránku, ze které pokus o sběr dat proběhl, nelze určit, aplikace Kaspersky Small Office Security neblokuje její pokus o sběr dat ani o tom nezobrazí informaci.
  • Pokud lze určit webovou stránku, ze které pokus o sběr dat proběhl, ale nelze ji přiřadit k žádné webové stránce aktuálně otevřené v prohlížeči, aplikace Kaspersky Small Office Security použije akci určenou v nastavení soukromého procházení (sběr dat zablokuje nebo povolí). Aplikace zobrazí informace o pokusu o sběr dat ve zprávách, ale nezahrne tyto informace do statistiky soukromého procházení zobrazované ve prohlížeči.

Tato funkce není k dispozici, pokud je aplikace Kaspersky Small Office Security nainstalovaná na souborovém serveru.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.