Mazání nepoužívaných dat

1. dubna 2021

ID 89934

Spuštění průvodce mazáním nepoužívaných dat:

  1. Otevřete hlavní okno aplikace.
  2. Kliknutím na tlačítko Další nástroje ve spodní části hlavního okna otevřete okno Nástroje.
  3. V okně Nástroje přejděte do části Čištění a optimalizace.
  4. Kliknutím na odkaz Mazání nepoužívaných dat spustíte průvodce mazáním nepoužívaných dat.

Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka Zpět a Další. Jakmile průvodce dokončí svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Hotovo. Pro zastavení průvodce v libovolném kroku klikněte na tlačítko Storno.

Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Spuštění průvodce

Na první stránce průvodce se zobrazují informace o mazání nepoužívaných dat.

Spusťte průvodce kliknutím na tlačítko Další.

Hledání nepoužívaných dat

Průvodce vyhledá v počítači nepoužívaná data. Vyhledávání může nějakou dobu trvat. Po dokončení vyhledávání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Výběr akcí k odstranění nepoužívaných dat

Po dokončení hledání nepoužívaných dat se otevře okno zobrazující seznam akcí.

Chcete-li, aby průvodce provedl určitou akci, zaškrtněte odpovídající políčko vedle akce. Ve výchozím nastavení provede průvodce všechny doporučované a důrazně doporučované akce. Pokud nechcete, aby některá z akcí byla provedena, zaškrtnutí v políčku vedle ní zrušte.

Nedoporučujeme zrušení označení zaškrtávacích polí, jež jsou vybrána při výchozím nastavení. Může dojít k ohrožení bezpečnosti vašeho počítače.

Po nastavení řady akcí, které má průvodce provést, klikněte na tlačítko Další.

Mazání nepoužívaných dat

Průvodce provede akce zvolené v předcházejícím kroku. Proces mazání nepoužívaných dat může trvat určitou dobu.

Po vymazání nepoužívaných dat průvodce automaticky postoupí k dalšímu kroku.

Zatímco je průvodce spuštěný, některé soubory (například soubor protokolu systému Microsoft Windows a protokol událostí systému Microsoft Office) mohou být používány operačním systémem. Pro účely odstranění těchto souborů vám průvodce navrhne restart operačního systému.

Dokončení průvodce

Ukončete průvodce kliknutím na tlačítko Hotovo.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.