Poskytnutí informací pro zákaznický servis

27. března 2023

ID 151283

Rozbalit vše | Sbalit vše

Abychom mohli poskytovat lepší podporu v případě problémů týkajících se fungování aplikace, odborníci technické podpory vás mohou požádat, abyste po dobu provádění diagnostiky dočasně změnili nastavení aplikace pro účely ladění. Je možné, že za tímto účelem budete muset provést následující akce:

  • Shromáždit rozšířené diagnostické informace.
  • Nakonfigurovat jednotlivé součásti aplikace změnou zvláštního nastavení, které není přístupné prostřednictvím standardního uživatelského rozhraní.
  • Změnit konfiguraci uchovávání a odesílání shromážděných diagnostických informací.
  • Nastavit zachytávání síťových přenosů a jejich ukládání do souboru.

Když sami změníte nastavení aplikace způsobem, který není popsán v nápovědě ani doporučen odborníky technické podpory, může dojít ke zpomalení a zhroucení operačního systému, obejití omezení aplikace a poškození dostupnosti a integrity zpracovávaných údajů.

Soubory trasování

Trasování je způsob, kterým se zaznamenávají podrobné údaje o činnosti aplikací. Odborníci z technické podpory Kaspersky soubory trasování využívají při řešení problémů. Můžete povolit úplné protokolování událostí aplikací a vytvořené soubory trasování odeslat zákaznickému servisu ručně, pokud vás o to požádá. Ve výchozím nastavení je úplné protokolování událostí aplikací zakázáno. Některé z událostí aplikace jsou zaznamenávány během aktualizace aplikace, ale nepředávají se automaticky. V některých případech je může potřebovat technická podpora.

Můžete také povolit nebo zakázat protokolování a automatické odesílání údajů o operačním systému (souborů výpisu) odborníkům společnosti Kaspersky. Odborníci pomocí poskytnutých údajů hledají chyby v aplikaci, které následně opravují prostřednictvím aktualizací. Více informací o účelu a podobě souborů trasování a souborů výpisu naleznete v části O obsahu trasovacích souborů a souborů výpisu. Ve výchozím nastavení je protokolování údajů o operačním systému povoleno, ale jejich automatické odesílání je zakázáno.

Protokolovat události aplikace

Odesílání údajů o operačním systému zákaznickému servisu

Pokud potvrdíte, že chce odesílat zákaznickému servisu data, bude aplikace Kaspersky Safe Kids soubory výpisu uložené ve vašem počítači odesílat společnosti Kaspersky.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.