Σάρωση του υπολογιστή

3 Οκτωβρίου 2023

ID 82511

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η εφαρμογή αναζητά μολυσμένα αρχεία και κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σαρώσεων που διαφέρουν ως προς τη διάρκεια και το εύρος αναζήτησης.

  • Πλήρης σάρωση. Σάρωση σε όλες τις περιοχές του υπολογιστή. Αυτή η σάρωση απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί.
  • Γρήγορη σάρωση. Σάρωση αντικειμένων που φορτώνονται κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, καθώς και της μνήμης συστήματος και των αρχείων εκκίνησης. Αυτή η σάρωση δεν απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί.
  • Επιλεκτική σάρωση. Σάρωση του επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου.
  • Σάρωση αφαιρούμενων μονάδων δίσκου. Σάρωση αφαιρούμενων μονάδων δίσκου, όπως σκληρών δίσκων και μονάδων USB συνδεδεμένων στον υπολογιστή.
  • Άμεση σάρωση αρχείου. Αυτή η επιλογή σαρώνει αρχεία από το μενού περιβάλλοντος.
  • Σάρωση παρασκηνίου Σάρωση της μνήμης συστήματος, του διαμερίσματος συστήματος, των τομέων εκκίνησης και των αντικειμένων εκκίνησης, καθώς και αναζήτηση rootkit.
  • Σάρωση εφαρμογών για τρωτά σημεία. Σαρώνει τον υπολογιστή για τρωτά σημεία σε εφαρμογές, που μπορεί να εκμεταλλευτεί το κακόβουλο λογισμικό για να μολύνει το σύστημά σας.

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, συνιστούμε να εκτελέσετε πλήρη σάρωση του υπολογιστή σας.

Σε αυτήν την ενότητα

Πώς να εκτελέσετε μια Γρήγορη σάρωση

Πώς να εκτελέσετε μια Πλήρη σάρωση

Πώς να εκτελέσετε μια Προσαρμοσμένη σάρωση

Πώς να εκτελέσετε μια σάρωση αφαιρούμενης μονάδας δίσκου

Πώς να εκτελέσετε μια σάρωση αρχείου ή φακέλου μενού περιβάλλοντος

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια σάρωση παρασκηνίου

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα σάρωσης

Πώς να αναζητήσετε τρωτά σημεία σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας

Πώς να εξαιρέσετε ένα αρχείο, έναν φάκελο ή έναν τύπο απειλής από τη σάρωση

Σάρωση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης στο cloud στο OneDrive

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.