Σχετικά με την προστασία κατά τη χρήση εικονικοποίησης υλικού

3 Οκτωβρίου 2023

ID 83057

Όταν η εφαρμογή Kaspersky είναι εγκατεστημένη σε υπολογιστή που λειτουργεί με έκδοση 64-bit των Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 ή Microsoft Windows 10, χρησιμοποιεί τεχνολογία hypervisor για πρόσθετη προστασία απέναντι σε προηγμένο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να υποκλέψει προσωπικά δεδομένα με χρήση του προχείρου ή phishing.

Η προστασία με χρήση εικονικοποίησης υλικού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν η εν λόγω προστασία έχει απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά από το παράθυρο ρυθμίσεων της εφαρμογής.

Σε υπολογιστές που λειτουργούν με έκδοση 64-bit των Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 ή Microsoft Windows 10, η προστασία που παρέχεται από την εικονικοποίηση υλικού του Kaspersky (υπερεπόπτης) έχει τους εξής περιορισμούς:

  • Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη όταν εκτελείται ένα hypervisor τρίτου προμηθευτή, όπως το hypervisor που χρησιμοποιείται από το λογισμικό εικονικοποίησης VMware. Αφού τερματίσετε το hypervisor τρίτου προμηθευτή, η προστασία ενάντια στα στιγμιότυπα οθόνης θα ενεργοποιηθεί ξανά.
  • Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν η CPU του υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία εικονικοποίησης υλικού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κατά πόσον η CPU σας υποστηρίζει την εικονικοποίηση υλικού, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας ή στην τοποθεσία web του κατασκευαστή της CPU.
  • Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν εκτελείται το hypervisor ενός τρίτου προμηθευτή (όπως το hypervisor VMware) κατά την εκκίνηση του Προστατευμένου προγράμματος περιήγησης.
  • Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη εάν η εικονικοποίηση υλικού είναι απενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της εικονικοποίησης υλικού στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση του υπολογιστή σας ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του επεξεργαστή σας.
  • Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν το Device Guard είναι ενεργοποιημένο στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10.
  • Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν η ασφάλεια με βάση τη λειτουργία αναπαράστασης είναι ενεργοποιημένη στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.