Βήμα 4. Επιλογή χώρου αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας

3 Οκτωβρίου 2023

ID 93345

Σε αυτό το βήμα μπορείτε να επιλέξετε έναν χώρο αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας:

  • Online χώρος αποθήκευσης. Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας στον online χώρο αποθήκευσης Dropbox. Η επιλογή Online χώρος αποθήκευσης πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για να είναι δυνατή η χρήση του. Όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων σε online χώρο αποθήκευσης, η εφαρμογή Kaspersky δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας σε τύπους αρχείων που υπόκεινται σε περιορισμούς με βάση τους κανόνες χρήσης του Dropbox.
  • Τοπική μονάδα δίσκου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε μια τοπική μονάδα δίσκου, επιλέξτε την αντίστοιχη τοπική μονάδα δίσκου από τη λίστα.
  • Μονάδα δίσκου δικτύου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε μια μονάδα δίσκου δικτύου, επιλέξτε την αντίστοιχη μονάδα δίσκου δικτύου από τη λίστα.

  • Αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, επιλέξτε την αντίστοιχη αφαιρούμενη μονάδα δίσκου από τη λίστα.

Για να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων, συνιστούμε τη χρήση του online χώρου αποθήκευσης ή τη δημιουργία χώρων αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου.

Πώς να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης δικτύου

Πώς να προσθέσετε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ως χώρο αποθήκευσης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων αποθήκευσης για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του χώρου αποθήκευσης αρχείων, όπως τον αριθμό των εκδόσεων των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που θα αποθηκεύονται και τη διάρκεια αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.