Βήμα 6. Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των αντιγράφων ασφαλείας

3 Οκτωβρίου 2023

ID 93347

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προστασίας με χρήση κωδικού πρόσβασης και συμπληρώστε τα πεδία Κωδικός πρόσβασης στα αντίγραφα ασφαλείας και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης για να πραστατέψετε την πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας με κωδικό πρόσβασης.

Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης για την προστασία του χώρου αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν δημιουργήσετε για πρώτη φορά έναν χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε μια τοπική ή αφαιρούμενη μονάδα δίσκου (όπως μια μονάδα flash). Κατά τη δημιουργία επόμενων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μια τοπική μονάδα δίσκου ή σε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, η εφαρμογή δεν θα σας ζητά πλέον να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Θα χρησιμοποιείται ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε προηγουμένως.

    Αν αντιγράψετε τον τοπικό χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και συνδέσετε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου σε άλλον υπολογιστή, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης για να αντιγράψετε ή να επαναφέρετε δεδομένα από αυτόν τον χώρο αποθήκευσης.

  • Όταν συνδέετε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή ελέγχει την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και σας ζητά να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης αν εντοπίσει χώρο έναν χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.