Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας ή από κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια

1 Απριλίου 2021

ID 175193

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα καθορισμένα δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky εάν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση της εφαρμογής που προορίζεται για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία ή από κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού του Δικαιούχου, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Συμφωνείτε να παρέχετε στην Kaspersky, αυτόματα κατά τη χρήση του λογισμικού, τα ακόλουθα δεδομένα για βελτίωση της ποιότητας της προστασίας σε πραγματικό χρόνο, για βελτίωση της λειτουργίας του λογισμικού και έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση των σφαλμάτων που σχετίζονται με τον μηχανισμό για την εγκατάσταση, κατάργηση και ενημέρωση του λογισμικού και για καταμέτρηση του αριθμού των χρηστών:

  • Πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο λογισμικό του Κατόχου δικαιωμάτων: πλήρης έκδοση του λογισμικού, αναγνωριστικό ενημέρωσης λογισμικού, τύπος του εγκατεστημένου λογισμικού, κατάσταση εγκατάστασης/απεγκατάστασης του λογισμικού, κωδικός σφάλματος εγκατάστασης, αναγνωριστικό λογισμικού, αναγνωριστικό αλλαγής εταιρικής επωνυμίας του λογισμικού, τοπική προσαρμογή λογισμικού, κωδικός αλλαγής εταιρικής επωνυμίας του λογισμικού, τύπος λειτουργικού συστήματος (διακομιστής, σταθμός εργασίας, ελεγκτής τομέα), τύπος εγκατάστασης (νέα εγκατάσταση, αναβάθμιση), διάρκεια εγκατάστασης του λογισμικού σε δευτερόλεπτα, ένδειξη διακοπής εγκατάστασης από τον χρήστη.
  • Άλλες πληροφορίες: πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων στο KSN.
  • Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον χρήστη: ένδειξη ότι το στοιχείο Device Guard (Windows) είναι ενεργοποιημένο, οικογένεια λειτουργικού συστήματος, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αριθμός δομής λειτουργικού συστήματος, αριθμός ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος, ειδική έκδοση λειτουργικού συστήματος, εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λειτουργικού συστήματος, τύπος πλατφόρμας υλικού, πρόσθετες πληροφορίες για τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος, τύπος συσκευής (φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής, tablet).
  • Πληροφορίες σχετικά με το επεξεργασμένο αντικείμενο: δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού, αποτύπωμα ψηφιακού πιστοποιητικού του σαρωμένου αντικειμένου και αλγόριθμος κλειδώματος, όνομα του εντοπισμένου κακόβουλου λογισμικού ή της νόμιμης εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή στα δεδομένα του χρήστη, χρονική σήμανση της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του λογισμικού, αναγνωριστικό της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του λογισμικού, τύπος της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του λογισμικού.
  • Πληροφορίες σχετικά με αιτήματα υπηρεσίας web: επεξεργασμένη διεύθυνση web, διεύθυνση IP (IPv4) της υπηρεσίας web που ζητήθηκε, τύπος πιστοποιητικού.
  • Πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης και άλλες συμφωνίες: Αναγνωριστικό λιανικής πώλησης λογισμικού, τύπος χρησιμοποιούμενης άδειας χρήσης λογισμικού, διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης λογισμικού, αριθμός ημερών που απομένουν έως τη λήξη της άδειας χρήσης λογισμικού, πλήρες όνομα του οργανισμού συνεργάτη που έλαβε την παραγγελία για την άδεια χρήσης λογισμικού.

Για να βελτιωθεί η ποιότητα προστασίας του Χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές πληρωμής στο Διαδίκτυο, συμφωνείτε να παρέχετε αυτόματα στη χρηματοοικονομική τοποθεσία web τις πληροφορίες σχετικά με το όνομα και την έκδοση του Λογισμικού και τη ρύθμιση προσαρμογής του Λογισμικού, το αναγνωριστικό (ID) της προσθήκης του Λογισμικού στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στη χρηματοοικονομική τοποθεσία web και το αναγνωριστικό (ID) που δείχνει εάν χρησιμοποιήθηκε ένα ασφαλές ή κοινό πρόγραμμα περιήγησης.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται προστατεύονται από τον Δικαιούχο κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα για χρήση υπό τους όρους της άδειας χρήσης.

Η Kaspersky μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στατιστικά δεδομένα που αποκτήθηκαν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, για να παρακολουθεί τις τάσεις απειλών ως προς την ασφάλεια του υπολογιστή και για να δημοσιεύει αναφορές σχετικά με αυτές.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.