Πώς να διαμορφώσετε τον Διαχωρισμό διοχέτευσης

12 Απριλίου 2023

ID 240287

Μπορείτε να καθορίσετε την ενεργοποίηση μιας σύνδεσης VPN μόνο για επιλεγμένες εφαρμογές (Διαχωρισμός διοχέτευσης).

Ενεργοποίηση VPN μόνο για επιλεγμένες εφαρμογές

Σημείωση: Ο Διαχωρισμός διοχέτευσης είναι διαθέσιμος μόνο στην Απεριόριστη έκδοση του Kaspersky VPN.

Ο Διαχωρισμός διοχέτευσης έχει τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις Διαχωρισμού διοχέτευσης μόνο για εφαρμογές που δεν είναι εφαρμογές συστήματος, από τον φάκελο Εφαρμογές.
  • Εάν είναι ενεργοποιημένος ο Διαχωρισμός διοχέτευσης και καταρρεύσει η σύνδεση VPN, ο Διακόπτης Τερματισμού θα διακόψει τη μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου μόνο για τις εφαρμογές που έχουν προστεθεί στη λίστα Διαχωρισμός διοχέτευσης.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.