Τρόπος αποσύνδεσης μιας συσκευής από το λογαριασμό σας

4 Απριλίου 2023

ID 95350

Για παράδειγμα, μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή από τον λογαριασμό σας στην Κονσόλα διαχείρισης, αν δεν τη χρησιμοποιείτε πλέον. Η αποσύνδεση της συσκευής από τον λογαριασμό σας θα αποσυνδέσει επίσης τις εφαρμογές της Kaspersky που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των εφαρμογών της Kaspersky που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή μετά την αποσύνδεση της συσκευής από τον λογαριασμό σας. Η αποσύνδεση συσκευών από τον λογαριασμό σας δεν επηρεάζει τη λειτουργία των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή, εφόσον δεν απαιτείται υποχρεωτική σύνδεση στην Κονσόλα διαχείρισης. Οι άδειες χρήσης για αποσυνδεδεμένες εφαρμογές θα παραμείνουν ενεργές σύμφωνα με τους όρους των Αδειών χρήσης τελικού χρήστη. Οι πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης που έχετε αγοράσει θα παραμείνουν στον λογαριασμό σας.

Οι λειτουργίες των εφαρμογών για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτική σύνδεση στον λογαριασμό σας στην Κονσόλα διαχείρισης δεν θα είναι διαθέσιμες μετά από την αποσύνδεση της εφαρμογής ή της συσκευής.

Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή από τον λογαριασμό σας:

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Συσκευές.
  2. Κάντε κλικ στη συσκευή που σας ενδιαφέρει.
  3. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αποσύνδεση συσκευής.

    Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.

  4. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία.

Η συσκευή αποσυνδέθηκε από τον λογαριασμό σας. Οι εφαρμογές της Kaspersky που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή αποσυνδέονται επίσης από τον λογαριασμό σας.

Θα είστε σε θέση να επανασυνδέσετε στον λογαριασμό σας την αποσυνδεδεμένη συσκευή.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.