Επισημάνσεις για τα σήματα κατατεθέντα

4 Απριλίου 2023

ID 97345

Τα σήματα κατατεθέντα και τα σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι επωνυμίες Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube και Android αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

Η επωνυμία Linux αποτελεί σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing και Skype αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Τα Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder και App Store είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Cisco, Cisco Systems, IOS και Flipshare αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένες άλλες χώρες.

Τα Mozilla και Firefox είναι εμπορικά σήματα του Mozilla Foundation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η επωνυμία JavaScript αποτελεί σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.

Το Amazon είναι εμπορικό σήμα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Η επωνυμία Dropbox αποτελεί σήμα κατατεθέν της Dropbox, Inc.

Η ονομασία LinkedIn είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της LinkedIn Corporation ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Το BitTorrent είναι εμπορικό σήμα της BitTorrent, Inc.

Το ABBYY Lingvo είναι σήμα κατατεθέν της ABBYY Software, Ltd.

Το SAMSUNG είναι εμπορικό σήμα της SAMSUNG στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.

Το Digital River είναι σήμα κατατεθέν της Digital River, Inc.

Το OpenVPN είναι σήμα κατατεθέν της OpenVPN, Inc.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.