Σχετικά με το Kaspersky Total Security

16 Σεπτεμβρίου 2019

ID 87342

Το Kaspersky Total Security παρέχει εκτεταμένη προστασία από διάφορους τύπους απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριών, επιθέσεις δικτύου και phishing και ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam). Η εκτεταμένη προστασία επιτυγχάνεται χάρη στις διάφορες λειτουργίες και στοιχεία προστασίας που διατίθενται ως μέρος του Kaspersky Total Security.

Προστασία υπολογιστή

Κάθε τύπος απειλής διαχειρίζεται από ένα ειδικό στοιχείο προστασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα στοιχεία προστασίας και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τους.

Πέρα από τη συνεχή προστασία σε πραγματικό χρόνο που παρέχουν τα στοιχεία ασφάλειας, συνιστάται η τακτική σάρωση του υπολογιστή σας για ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αποτρέπεται η πιθανή εξάπλωση κακόβουλων προγραμμάτων, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί από τα στοιχεία προστασίας εξαιτίας ενός χαμηλού επιπέδου ασφάλειας, για παράδειγμα, ή για άλλους λόγους.

Για να διατηρηθεί ενημερωμένο το Kaspersky Total Security, πρέπει να ενημερώνετε τις βάσεις δεδομένων και τις λειτουργικές μονάδες της εφαρμογής που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

Ορισμένες ειδικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται περιοδικά (όπως η διαγραφή των ιχνών της δραστηριότητας ενός χρήστη στο λειτουργικό σύστημα) πραγματοποιούνται με τη βοήθεια προηγμένων εργαλείων και οδηγών.

Ακολουθεί μια περιγραφή της λογικής βάσει της οποίας αλληλεπιδρούν τα στοιχεία προστασίας όταν το Kaspersky Total Security έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία που συνιστούν οι ειδικοί της Kaspersky (με άλλα λόγια, όταν χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής).

Προστασία αρχείων από ιούς

Η Προστασία αρχείων από ιούς αποτρέπει τη μόλυνση του συστήματος αρχείων του υπολογιστή σας. Το στοιχείο εκκινείται κατά την έναρξη του λειτουργικού συστήματος, παραμένει συνεχώς στη μνήμη RAM του υπολογιστή και σαρώνει όλα τα αρχεία που ανοίγονται, αποθηκεύονται ή εκκινούνται στον υπολογιστή σας και σε όλες τις συνδεδεμένες μονάδες δίσκου. Το Kaspersky Total Security παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης σε κάποιο αρχείο και σαρώνει αυτό το αρχείο για γνωστούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Η περαιτέρω πρόσβαση στο αρχείο επιτρέπεται μόνο αν το αρχείο δεν είναι μολυσμένο ή αν έχει απολυμανθεί από την εφαρμογή. Εάν δεν είναι δυνατή η απολύμανση ενός αρχείου για οποιονδήποτε λόγο, το αρχείο θα διαγραφεί. Αν συμβεί αυτό, ένα αντίγραφο του αρχείου θα μετακινηθεί στη Καραντίνα. Εάν ένα μολυσμένο αρχείο βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία όπου βρισκόταν το διαγραμμένο αρχείο με το ίδιο όνομα, η Καραντίνα αποθηκεύει μόνο ένα αντίγραφο του τελευταίου αρχείου. Αντίγραφο του προηγούμενου αρχείου με το ίδιο όνομα δεν αποθηκεύεται.

Προστασία e-mail από ιούς

Η Προστασία e-mail από ιούς σαρώνει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλ. αλληλογραφίας του υπολογιστή σας. Τα μηνύματα e-mail είναι διαθέσιμα στον παραλήπτη μόνο εφόσον δεν περιέχει επικίνδυνα αντικείμενα.

Προστασία από ιούς στο Web

Η Προστασία από ιούς στο Web αναχαιτίζει και αποκλείει την εκτέλεση δεσμών ενεργειών σε δικτυακούς τόπους, αν αποτελούν απειλή. Επίσης, η Προστασία από ιούς στο Web παρακολουθεί όλη την κυκλοφορία στον ιστό και αποκλείει την πρόσβαση σε επικίνδυνους δικτυακούς τόπους.

Προστασία Προγραμμάτων IM

Η Προστασία Προγραμμάτων IM διασφαλίζει την ασφαλή χρήση των προγραμμάτων-πελάτη ΙΜ. Το στοιχείο προστατεύει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στον υπολογιστή σας μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM). Η Προστασία προγραμμάτων IM διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των διάφορων εφαρμογών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Έλεγχος εφαρμογών

Ο Έλεγχος εφαρμογών καταγράφει τις ενέργειες που εκτελούνται στο λειτουργικό σύστημα από εφαρμογές και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες των εφαρμογών, ανάλογα με την ομάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η εφαρμογή από το συγκεκριμένο στοιχείο. Για κάθε ομάδα εφαρμογών καθορίζεται ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί διαχειρίζονται την πρόσβαση των εφαρμογών σε διάφορους πόρους του λειτουργικού συστήματος.

Διαχείριση εφαρμογών

Η Διαχείριση εφαρμογών σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή.

Προστασία της Webcam

Η Προστασία της Webcam αποκλείει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην webcam και σας ειδοποιεί για τον αποκλεισμό της πρόσβασης.

Τείχος προστασίας

Το τείχος προστασίας σάς προστατεύει όταν χρησιμοποιείτε τοπικά δίκτυα και το Διαδίκτυο. Το στοιχείο φιλτράρει όλες τις δραστηριότητες δικτύου χρησιμοποιώντας δύο τύπους κανόνων: κανόνες για εφαρμογές και κανόνες πακέτων.

Παρακολούθηση δικτύου

Η Παρακολούθηση δικτύου έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της δραστηριότητας δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Παρακολούθηση συστημάτων

Το στοιχείο Παρακολούθηση συστημάτων επαναφέρει τις αλλαγές που γίνονται στο λειτουργικό σύστημα από κακόβουλη ή άλλη δραστηριότητα των εφαρμογών.

Το στοιχείο παρέχει προστασία απέναντι σε κακόβουλο λογισμικό, όπως:

  • Προγράμματα εκμετάλλευσης
  • Προγράμματα κλειδώματος οθόνης
  • Μονάδες κρυπτογράφησης που κρυπτογραφούν δεδομένα
  • Ransomware που κρυπτογραφεί δεδομένα ή αποκλείει την πρόσβαση σε αρχεία ή στο σύστημα και αποσπά λύτρα για την επαναφορά των αρχείων ή της πρόσβασης σε αυτά

Η απενεργοποίηση αυτού του στοιχείου δεν συνιστάται.

Αποκλεισμός επιθέσεων δικτύου

Ο Αποκλεισμός επιθέσεων δικτύου φορτώνεται κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος και σαρώνει την εισερχόμενη κυκλοφορία δικτύου για δραστηριότητες που είναι χαρακτηριστικές των επιθέσεων δικτύου. Όταν εντοπιστεί μια απόπειρα επίθεσης στον υπολογιστή σας, το Kaspersky Total Security αποκλείει οποιαδήποτε δραστηριότητα δικτύου από τον επιτιθέμενο υπολογιστή που έχει στόχο τον υπολογιστή σας.

Πρόγραμμα Anti-Spam

Το Πρόγραμμα Anti-Spam σαρώνει εισερχόμενα e-mail για spam. Όλα τα μηνύματα που περιέχουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) επισημαίνονται με μια ειδική κεφαλίδα.

Πρόγραμμα Anti-Phishing

Το Πρόγραμμα Anti-Phishing επιτρέπει τον έλεγχο των διευθύνσεων URL προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνονται στις λίστες με τις διευθύνσεις phishing URL. Αυτό το στοιχείο είναι ενσωματωμένο στα στοιχεία Προστασία από ιούς στο Web, Πρόγραμμα Anti-Spam και Προστασία Προγραμμάτων ΙΜ.

Πρόγραμμα Anti-Banner

Το Πρόγραμμα Anti-Banner αποκλείει τα διαφημιστικά πλαίσια σε δικτυακούς τόπους και στο περιβάλλον διασύνδεσης εφαρμογών.

Ιδιωτική περιήγηση

Η Ιδιωτική περιήγηση εντοπίζει αιτήσεις που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης σε υπηρεσίες παρακολούθησης και μπορεί να τροποποιήσει τις αιτήσεις προς και τις απαντήσεις από τις υπηρεσίες ανίχνευσης με τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύει από την παρακολούθηση της online δραστηριότητάς σας.

Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές

Το στοιχείο Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές προστατεύει τα εμπιστευτικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τραπεζικών συναλλαγών στο Διαδίκτυο και συστήματα πληρωμής και αποτρέπει την κλοπή χρημάτων όταν κάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ασφαλής καταχώρηση δεδομένων

Η Καταχώρηση σε ασφαλές πληκτρολόγιο παρέχει προστασία από τους καταγραφείς πληκτρολόγησης (keylogger)για τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στους δικτυακούς τόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων που εισάγονται στο πληκτρολόγιο και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από τις απόπειρες υποκλοπής με χρήση στιγμιοτύπων οθόνης.

Λειτουργία Αξιόπιστες εφαρμογές

Η λειτουργία Αξιόπιστες εφαρμογές προστατεύει τον υπολογιστή από εφαρμογές που ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς. Όταν η λειτουργία Αξιόπιστες εφαρμογές είναι ενεργοποιημένη, το Kaspersky Total Security επιτρέπει την εκτέλεση μόνο των εφαρμογών που έχουν οριστεί ως αξιόπιστες (για παράδειγμα, με βάση τις πληροφορίες από το Kaspersky Security Network ή μια αξιόπιστη ψηφιακή υπογραφή).

Γονικός έλεγχος

Ο Γονικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για την προστασία παιδιών και εφήβων από απειλές που σχετίζονται με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου.

Ο Γονικός έλεγχος επιτρέπει τον ορισμό ευέλικτων περιορισμών της πρόσβασης σε πόρους ιστού και εφαρμογές για διαφορετικούς χρήστες, ανάλογα με την ηλικία τους. Επιπλέον, ο Γονικός έλεγχος επιτρέπει την προβολή στατιστικών αναφορών για τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων χρηστών.

My Kaspersky

Εάν το Kaspersky Total Security έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να διαχειριστείτε την προστασία του υπολογιστή εξ αποστάσεως, από το My Kaspersky.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η λειτουργία Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων σας από το ενδεχόμενο απώλειας σε περίπτωση σφάλματος υλικού. Το Kaspersky Total Security μπορεί να εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκου, στο δίκτυο και σε online χώρους αποθήκευσης. Μπορείτε να αντιγράφετε αρχεία ανά κατηγορία και να ορίζετε τον αριθμό των εκδόσεων του ίδιου αρχείου που θα αποθηκεύονται.

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Η Κρυπτογράφηση δεδομένων έχει σχεδιαστεί για την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε έναν θάλαμο δεδομένων και να δείτε τα περιεχόμενά του μόνο αφού καταχωρήσετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης.

Ασφαλής σύνδεση

Το Kaspersky Total Security προστατεύει τα δεδομένα σας από το να συνδέονται σε μη ασφαλή δίκτυα Wi-Fi.

Σε αυτήν την ενότητα της Βοήθειας

Νέα στοιχεία

Απαιτήσεις υλικού και λογισμικού

Συμβατότητα με άλλες εφαρμογές της Kaspersky

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.