Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

1 Απριλίου 2021

ID 144976

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα καθορισμένα δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky εάν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση της εφαρμογής που δεν προορίζεται για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία ή από κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια.

Συμφωνείτε να υποβάλετε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες στην AO Kaspersky Lab μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού (εφεξής "το Λογισμικό"), του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στην AO Kaspersky Lab (εφεξής "Kaspersky" ή "ο Δικαιούχος"), για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας της προστασίας πραγματικού χρόνου, για δημιουργία των πλέον κατάλληλων ενημερωτικών και διαφημιστικών προσφορών, για βελτίωση της λειτουργίας του λογισμικού και έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση των σφαλμάτων που σχετίζονται με τον μηχανισμό για την εγκατάσταση, κατάργηση και ενημέρωση του λογισμικού και για καταμέτρηση του αριθμού των χρηστών:

 • Πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο Λογισμικό του Κατόχου δικαιωμάτων: πλήρης έκδοση του Λογισμικού, αναγνωριστικό ενημέρωσης Λογισμικού, τύπος του εγκατεστημένου Λογισμικού, Αναγνωριστικό εγκατάστασης Λογισμικού (PCID), ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης του Λογισμικού, αναγνωριστικό Λογισμικού που προέρχεται από την άδεια χρήσης, αναγνωριστικό του Λογισμικού με άδεια χρήσης, τοπική προσαρμογή Λογισμικού, σημαία που υποδεικνύει αν είναι ενεργοποιημένο η συμμετοχή στο KSN, αναγνωριστικό αλλαγής εταιρικής επωνυμίας Λογισμικού, κατάσταση εγκατάστασης/απεγκατάστασης Λογισμικού, κωδικός σφάλματος εγκατάστασης, αναγνωριστικό Λογισμικού, αναγνωριστικό αλλαγής εταιρικής επωνυμίας του Λογισμικού, τύπος εγκατάστασης (νέα εγκατάσταση, ενημέρωση), τύποι λογισμικού τρίτου μέρους που προτάθηκαν για εγκατάσταση κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, τύποι λογισμικού τρίτου μέρους που επιλέχθηκαν για εγκατάσταση κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, τύποι λογισμικού τρίτου μέρους που εγκαταστάθηκαν κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, αναγνωριστικό χρήστη του δικτυακού τόπου του Κατόχου Δικαιωμάτων, διάρκεια εγκατάστασης του Λογισμικού σε δευτερόλεπτα, σημαία που υποδεικνύει εάν η εγκατάσταση ματαιώθηκε από τον χρήστη, αναγνωριστικό Λογισμικού, κωδικός του συνεργάτη οργανισμού που σχετίζεται με την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας του Λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας από το οποίο ο χρήστης αποφάσισε να αγοράσει το Λογισμικό, τύπος ιστορίας χρήστη, πλήρες όνομα του συνεργάτη οργανισμού μέσω του οποίου υποβλήθηκε η παραγγελία άδειας χρήσης Λογισμικού,
 • Άλλες πληροφορίες: πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων με το KSN, καθυστέρηση στην αποστολή των στατιστικών στοιχείων, αναγνωριστικό της καμπάνιας μάρκετινγκ, έκδοση πρωτοκόλλου αλληλεπίδρασης μεταξύ του Λογισμικού και των μηνυμάτων μάρκετινγκ, αναγνωριστικό σελίδας, τύπος καταχώρησης Δικτυακής Πύλης, αναγνωριστικό του ελέγχου στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, αναγνωριστικό ενέργειας του χρήστη, email χρήστη που καταχωρήθηκε κατά τη δημιουργία παραγγελίας στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού, τύπος του αιτήματος, μέγεθος περιεχομένου του αιτήματος, αναγνωριστικό πρωτοκόλλου, τύπος συμπίεσης δεδομένων, αναγνωριστικό της επιλογής του χρήστη στην καμπάνια μάρκετινγκ, επιλογή χρήστη στην καμπάνια μάρκετινγκ, τύπος της περιοχής στην οποία παρουσιάστηκε το συμβάν, λίστα αναγνωριστικού του περιεχομένου που έχει διαβάσει ο χρήστης,
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Χρήστη: κατάσταση ενεργοποίησης Διαφύλαξης συσκευής (Windows), αναγνωριστικό συσκευής, εξωτερική διεύθυνση IP, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τύπος λειτουργικού συστήματος (διακομιστής, σταθμός εργασίας, ελεγκτής τομέα), έκδοση λειτουργικού συστήματος, αριθμός κατασκευής λειτουργικού συστήματος, αριθμός ενημέρωσης λειτουργικού συστήματος, ειδική έκδοση λειτουργικού συστήματος, εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση του Service Pack του λειτουργικού συστήματος, οικογένεια λειτουργικού συστήματος, τύπος πλατφόρμας υλικού, επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, τύπος συσκευής (φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής, tablet), έκδοση προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα στη συσκευή του χρήστη,
 • Πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο που υποβάλλεται σε επεξεργασία: άθροισμα ελέγχου (MD5) του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, άθροισμα ελέγχου (SHA256) του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, άθροισμα ελέγχου τμημάτων του αντικειμένου που σαρώνεται για τον ταχύ εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού ή του νόμιμου λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόκληση βλάβης στον υπολογιστή ή στα δεδομένα του χρήστη, δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού, αποτύπωμα ψηφιακού πιστοποιητικού του αντικειμένου που υποβάλλεται σε σάρωση και του αλγορίθμου κλειδώματος, όνομα του εντοπισμένου κακόβουλου λογισμικού ή του νόμιμου λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή στα δεδομένα του χρήστη, χρονική σήμανση της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του Λογισμικού, αναγνωριστικό της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του Λογισμικού, τύπος της εγγραφής που ενεργοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς του Λογισμικού, μέγεθος του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, όνομα του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, διαδρομή του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία, κωδικός καταλόγου, αναγνωριστικό της ευπάθειας που εντοπίστηκε στις ρυθμίσεις λογισμικού, τύπος αθροίσματος ελέγχου του αντικειμένου που υποβάλλεται σε επεξεργασία,
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσία web: διεύθυνση web που υποβάλλεται σε επεξεργασία, αριθμός θύρας, διεύθυνση web της προέλευσης του αιτήματος υπηρεσίας web (αναφορά), διεύθυνση IPv4 της υπηρεσίας web στην οποία πραγματοποιήθηκε πρόσβαση, τύπος πιστοποιητικού,
 • Πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης και άλλες συμφωνίες: τύπος της νομικής συμφωνίας που έγινε αποδεκτή από τον χρήστη κατά τη χρήση του Λογισμικού, έκδοση της νομικής συμφωνίας που έγινε αποδεκτή από τον χρήστη κατά τη χρήση του Λογισμικού, σημαία που υποδεικνύει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί τους όρους της νομικής συμφωνίας κατά τη χρήση του Λογισμικού, ημερομηνία και ώρα αποδοχής των όρων της Συμφωνίας από τον χρήστη κατά τη χρήση του Λογισμικού, ημερομηνία ενεργοποίησης Λογισμικού, σειριακός αριθμός του κλειδιού άδειας χρήσης του Λογισμικού, αναγνωριστικό άδειας χρήσης Λογισμικού, αναγνωριστικό του μοντέλου πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την παροχή της άδειας χρήσης του Λογισμικού, τύπος της άδειας χρήσης του Λογισμικού που χρησιμοποιείται, διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης του Λογισμικού, αριθμός ημερών έως τη λήξη της άδειας χρήσης του Λογισμικού, πλήρες όνομα του συνεργάτη οργανισμού μέσω του οποίου υποβλήθηκε η παραγγελία άδειας χρήσης του Λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμαστική έκδοση Λογισμικού, τρέχουσα κατάσταση του κλειδιού άδειας χρήσης του Λογισμικού, αριθμός παραγγελίας μέσω της οποίας αγοράστηκε η άδεια χρήσης του Λογισμικού, αναγνωριστικό στοιχείου της λίστας τιμών μέσω του οποίου αγοράστηκε η άδεια χρήσης του Λογισμικού, αριθμός παραγγελίας της αγοράς άδειας χρήσης του Λογισμικού από τον συνεργάτη, αναγνωριστικό της χώρας του συνεργάτη που πούλησε την άδεια χρήσης του Λογισμικού, δεδομένα σχετικά με την άδεια χρήσης για την αναγνώριση μιας ομάδας χρηστών της εταιρείας που αγόρασε την άδεια χρήσης μέσω του σχολίου στις ιδιότητες της άδειας χρήσης, Ημερομηνία και ώρα λήξης της άδειας χρήσης Λογισμικού, τρέχουσα κατάσταση συνδρομής του Λογισμικού, αιτία της τρέχουσας/μεταβαλλόμενης κατάστασης της συνδρομής του Λογισμικού, τύπος συνδρομής του Λογισμικού, ημερομηνία και ώρα λήξης της συνδρομής του Λογισμικού, δεδομένα άδειας χρήσης για αναγνώριση ομάδας χρηστών που βασίζεται σε επιπρόσθετες ρυθμίσεις της άδειας χρήσης συνδρομής, δεδομένα άδειας χρήσης του Λογισμικού για αναγνώριση ομάδας χρηστών που βασίζεται σε επιπρόσθετες ρυθμίσεις της άδειας χρήσης συνδρομής, δεδομένα άδειας χρήσης για αναγνώριση ομάδας χρηστών που βασίζεται σε επιπρόσθετες ρυθμίσεις της άδειας χρήσης συνδρομής, αριθμός ημερών από την ενεργοποίηση του Λογισμικού, αριθμός ημερών από τη λήξη του κλειδιού άδειας χρήσης του Λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με σφάλμα ενεργοποίησης Λογισμικού, κατηγορία σφάλματος ενεργοποίησης του Λογισμικού, κωδικός σφάλματος ενεργοποίησης του Λογισμικού, αγορασμένοι κωδικοί ενεργοποίησης, ρύθμιση αναγνωριστικών του Λογισμικού που μπορούν να ενεργοποιηθούν στη συσκευή του χρήστη, κωδικός ενεργοποίησης Λογισμικού, κωδικός ενεργοποίησης Λογισμικού που βρίσκεται σε χρήση αυτήν τη στιγμή, Κεφαλίδα άδειας χρήσης Λογισμικού, αναγνωριστικό τοπικού κέντρου ενεργοποίησης, Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του κλειδιού άδειας χρήσης του Λογισμικού, τύπος της άδειας χρήσης που χρησιμοποιήθηκε για την ενεργοποίηση του Λογισμικού, αναγνωριστικό του στοιχείου λιανικής Λογισμικού (SKU),
 • Πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με Δικτυακή Πύλη: αναγνωριστικό λογαριασμού Δικτυακής Πύλης, σελίδα τοποθεσίας web Δικτυακής Πύλης στην οποία ανακατευθύνει το Λογισμικό, χώρα και περιοχή της υπηρεσίας web της Kaspersky Lab από την οποία πραγματοποιήθηκε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Λογισμικού, χρόνος της τελευταίας αλλαγής κατάστασης, έκδοση του χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου για τον έλεγχο των ρυθμίσεων Λογισμικού από τη Δικτυακή Πύλη, κατάσταση προστασίας συσκευής, κατάσταση χρήσης στοιχείων προστασίας, κατάσταση εργασιών σάρωσης, κατάσταση της εργασίας ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων και των λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής, λίστα προβλημάτων ασφάλειας, περιεχόμενα των συστάσεων για την ενότητα της λίστας προβλημάτων, κατάσταση της άδειας χρήσης που χρησιμοποιείται από το Λογισμικό, τρόπος λειτουργίας του Λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση βάσεων δεδομένων και λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής, λίστα προβλημάτων ασφάλειας που έχουν αγνοηθεί, αναγνωριστικό χρήστη που εκδόθηκε μετά από επιτυχημένη επαλήθευση ταυτότητας σε Δικτυακή Πύλη, κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης για αυτόματη σύνδεση του Λογισμικού που λήφθηκε από τον λογαριασμό της Δικτυακής Πύλης, κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης για εγγραφή συσκευής σε Δικτυακή Πύλη, όνομα υπολογιστή στο δίκτυο (όνομα τομέα), τύπος της συσκευής που συνδέθηκε σε Δικτυακή Πύλη, αιτία αποσύνδεσης από Δικτυακή Πύλη, τύπος διακριτικού, δεδομένα για τη λήψη ενός διακριτικού ελέγχου ταυτότητας για την περίοδο λειτουργίας,
 • Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση τοπικών βάσεων δεδομένων: αναγνωριστικό της έναρξης ενημέρωσης Λογισμικού.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον κατασκευαστή, το μοντέλο και τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου (HDD), το μέγεθος της φυσικής και εικονικής μνήμης, τον κατασκευαστή της μνήμης RAM, τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας, τον κατασκευαστή και το όνομα της εφαρμογής BIOS, τον κατασκευαστή και το μοντέλο της κάρτας γραφικών και το μέγεθος της μνήμης RAM για βίντεο, τον κατασκευαστή και τον τύπο του προσαρμογέα δικτύου, την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του, τον κατασκευαστή και το όνομα της οθόνης, το αναγνωριστικό της εγκατάστασης λογισμικού και το μοναδικό αναγνωριστικό του υπολογιστή.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή: την κατηγορία / το μοντέλο της συσκευής USB, τον κατασκευαστή και το όνομα της συσκευής, την ημερομηνία της πιο πρόσφατης σύνδεσης της συσκευής στον υπολογιστή.
 • Πληροφορίες σχετικά με συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο UPnP, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του κατασκευαστή και του ονόματος της συσκευής, καθώς και της ημερομηνίας της πιο πρόσφατης σύνδεσης.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης μνήμης και της μνήμης που χρησιμοποιείται και του μεγέθους του ελεύθερου χώρου στο δίσκο.
 • Πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της έκδοσης της εγκατεστημένης εφαρμογής, των εκδόσεων των εγκατεστημένων ενημερώσεων, το όνομα του εκδότη, την ημερομηνία της εγκατάστασης και την πλήρη διαδρομή προς τον φάκελο εγκατάστασης στον υπολογιστή, τη ρύθμιση παραμέτρων (ρυθμίσεις) της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων περιήγησης).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος (ΛΣ) και των service pack που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, το όνομα του υπολογιστή στο δίκτυο (τοπικό όνομα και όνομα τομέα), τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος (πληροφοριών για τη ζώνη ώρας, των προεπιλεγμένων μορφών πληκτρολογίου, της γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας), ρυθμίσεις UAC, ρυθμίσεις τείχους προστασίας δικτύου του λειτουργικού συστήματος και του δείκτη δραστηριοτήτων του, ρυθμίσεις γονικού ελέγχου του λειτουργικού συστήματος και ρυθμίσεις του Windows Update, παράμετροι της λειτουργίας εκτέλεσης OS και λογαριασμός χρήστη.
 • Όνομα και τοποθεσία οποιουδήποτε αρχείου στον υπολογιστή.
 • Συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη στον υπολογιστή, η διάρκεια αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον υπολογιστή, η περίοδος συγκέντρωσης πληροφοριών, ο συνολικός αριθμός συμβάντων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που εκκινήθηκαν από τον χρήστη στο σύστημα, το όνομα της διεργασίας, ο συνολικός αριθμός των φορών που εκτελέστηκε η διεργασία, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της, το άθροισμα ελέγχου (checksum) (CRC64) του ονόματος του λογαριασμού από τον οποίο εκκινήθηκε η διεργασία, η πλήρης διαδρομή στο αρχείο της διεργασίας, πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό με το οποίο συσχετίζεται η διεργασία (όνομα, περιγραφή, κατασκευαστής και έκδοση), ο συνολικός αριθμός των φορών που προβλήθηκε το παράθυρο του λογισμικού, η συνολική διάρκεια προβολής του, στατιστικές παράμετροι για το όνομα του παραθύρου, το όνομα της γλώσσας τοπικής προσαρμογής και η κατανομής των λέξεων στο όνομα.
 • Πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε τοποθεσίες web, η διεύθυνση της τοποθεσίας web, τμήματα τομέα των διευθύνσεων web που ο Χρήστης εισήγαγε στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ή που ο Χρήστης άνοιξε από συστήματα αναζήτησης.

Η βασική λειτουργικότητα του Λογισμικού όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήστη αφορά την προστασία του Τελικού Χρήστη από γνωστές απειλές ασφάλειας των πληροφοριών. Για διασφαλίζεται ότι αυτές οι βασικές λειτουργικές δυνατότητες παρέχονται στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε, ο Κάτοχος δικαιωμάτων πρέπει να λάβει και να επεξεργαστεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam: ευρετικά καθορισμένη διεύθυνση IP του αποστολέα με βάση τις κεφαλίδες που λαμβάνονται και τις κεφαλίδες περιόδου λειτουργίας SMTP, η πιο πιθανή διεύθυνση IP του αποστολέα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, άθροισμα ελέγχου του επεξεργασμένου αντικειμένου (MD5), αθροίσματα ελέγχου συνημμένων, καθορισμένες κατηγορίες κειμένου ενός μηνύματος email, διευθύνσεις web που εντοπίστηκαν στο επεξεργασμένο μήνυμα email, μεταδεδομένα και τμήματα του επεξεργασμένου μηνύματος email που θα ελεγχθούν στις υπηρεσίες του Κατόχου δικαιωμάτων.
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Χρήστη: όνομα δικτύου Wi-Fi, άθροισμα ελέγχου (MD5 με salt) της διεύθυνσης MAC του σημείου πρόσβασης, άθροισμα ελέγχου (SHA256 με salt) της διεύθυνσης MAC του σημείου πρόσβασης, τύπος ελέγχου ταυτότητας δικτύου Wi-Fi, τύπος κρυπτογράφησης δικτύου Wi-Fi, αναγνωριστικό δικτύου Wi-Fi με βάση τη διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης, αναγνωριστικό δικτύου Wi-Fi με βάση το όνομα δικτύου Wi-Fi, αναγνωριστικό δικτύου Wi-Fi με βάση το όνομα δικτύου Wi-Fi και τη διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης, ισχύς σήματος Wi-Fi, λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi και των ρυθμίσεών τους, ρυθμίσεις DHCP (αθροίσματα ελέγχου τοπικής διεύθυνσης IP της πύλης, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP και μάσκα υποδικτύου), ρυθμίσεις DHCP (αθροίσματα ελέγχου τοπικής IPv6 πύλης, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, μάσκα υποδικτύου), URL της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η Kaspersky Lab προστατεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει όπως προβλέπεται από τον νόμο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Kaspersky. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την κατανόηση της ασφάλειας σχετικά με νέες απειλές και τις πηγές τους και για να βελτιώσουμε το επίπεδο προστασίας της ασφάλειάς Σας και τη λειτουργία του προϊόντος, ο Κάτοχος δικαιωμάτων, με τη συγκατάθεσή σας που έχει επιβεβαιωθεί ρητά στη Δήλωση Συλλογής δεδομένων, δικαιούται ρητά να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Kaspersky Security Network κατά την εγκατάσταση. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την υπηρεσία του Δικτύου Ασφαλείας της Kaspersky σε οποιαδήποτε στιγμή από τη σελίδα επιλογών του Λογισμικού.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που συλλέγονται από τον Κάτοχο Δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και δημοσίευση αναφορών σχετικά με τάσεις κινδύνων ασφάλειας κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Κατόχου Δικαιωμάτων.

Εάν δεν θέλετε οι πληροφορίες που συλλέγονται από το λογισμικό να αποστέλλονται στον Κάτοχο δικαιωμάτων, δεν πρέπει να ενεργοποιήσετε ή/και θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Kaspersky Security Network.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.