Τρόπος προστασία της πρόσβασης στις λειτουργίες διαχείρισης του Kaspersky Total Security με χρήση κωδικού πρόσβασης

1 Απριλίου 2021

ID 70756

Ο ίδιος υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες, διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας και εξοικείωσης με τους υπολογιστές. Η απεριόριστη πρόσβαση διαφορετικών χρηστών στο Kaspersky Total Security και τις ρυθμίσεις του ενδέχεται να μειώσει το επίπεδο ασφάλειας του υπολογιστή.

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στην εφαρμογή, μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για τον λογαριασμό KLAdmin. Αυτός ο χρήστης έχει απεριόριστα δικαιώματα για τη διαχείριση και την τροποποίηση των ρυθμίσεων του Kaspersky Total Security και για την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε άλλους χρήστες. Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το KLAdmin, μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης σε διάφορους χρήστες ή ομάδες χρηστών.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή KLAdmin για το Kaspersky Total Security:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις 2019.png που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

  Ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την ενότητα Διεπαφή.
 4. Μετακινήστε τον Προστασία με χρήση κωδικού πρόσβασης στη θέση Ενεργό.
 5. Στο ανοιχτό παράθυρο, συμπληρώστε τα πεδία Όνομα χρήστη (συνιστάται το KLAdmin), Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης.

  Συμβουλές δημιουργίας ισχυρού κωδικού πρόσβασης:

  • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει από οκτώ έως 128 χαρακτήρες.
  • Ο κωδικός πρόσβασης περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό.
  • Ο κωδικός πρόσβασης περιέχει πεζά και κεφαλαία γράμματα.
  • Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (για παράδειγμα: ! @ # $ % ^ & *).
 6. Κάντε κλικ στο OK.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν είναι δυνατό να τον ανακτήσετε. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να ανακτήσετε την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Kaspersky Total Security.

Ο χρήστης KLAdmin μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα στους παρακάτω χρήστες και ομάδες χρηστών:

 • Ομάδα χρηστών Όλοι. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει όλους τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος. Αν εκχωρήσετε σε αυτή την ομάδα δικαίωμα να εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια, οι χρήστες της ομάδας θα επιτρέπεται πάντα να εκτελέσουν αυτή την ενέργεια, ακόμα και αν ένας συγκεκριμένος χρήστης ή μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών που ανήκει στην ομάδα χρηστών Όλοι δεν έχει μεμονωμένο δικαίωμα να εκτελέσει την ενέργεια. Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας Όλοι δεν επιτρέπεται να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια.
 • <χρήστης συστήματος>. Από προεπιλογή, ο επιλεγμένος χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί οποιεσδήποτε ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι, όταν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια απαγορευμένη ενέργεια, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού KLAdmin.

Πώς να προσθέσετε έναν χρήστη ή μια ομάδα χρηστών

Πώς να επεξεργαστείτε δικαιώματα για έναν χρήστη ή ομάδα χρηστών

Πώς να επιτρέψετε μια ενέργεια για έναν μεμονωμένο χρήστη ή ομάδα χρηστών

Πώς να απαγορεύσετε μια ενέργεια για έναν μεμονωμένο χρήστη ή ομάδα χρηστών

Όταν προσπαθήσετε να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια από τη λίστα του παραθύρου Προσθέστε δικαιώματα για έναν χρήστη ή μια ομάδα, το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Στο παράθυρο κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη. Η ενέργεια θα εκτελεστεί αν ο καθορισμένος λογαριασμός έχει δικαίωμα να εκτελέσει αυτή την ενέργεια. Στο παράθυρο κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.