Αποκλεισμός ανεπιθύμητων email (spam)

1 Απριλίου 2021

ID 70766

Εάν λαμβάνετε μια μεγάλη ποσότητα ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), συνιστούμε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam και να το ρυθμίσετε στο επίπεδο ασφάλειας Συνιστάται.

Για να ενεργοποιήσετε το Πρόγραμμα Anti-Spam και να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφάλειας Συνιστάται:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις 2019.png που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

  Ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την ενότητα Προστασία.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam.

  Το παράθυρο εμφανίζει τις ρυθμίσεις του Προγράμματος Anti-Spam.

 5. Ενεργοποιήστε το Πρόγραμμα Anti-Spam χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.
 6. Στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί το Συνιστάται.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για το Πρόγραμμα Anti-Spam:

 • Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam μπορεί να αναλύει μόνο τα μηνύματα που έχουν πλήρως καταφορτωθεί από τον διακομιστή αλληλογραφίας, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται.
 • Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam δεν ελέγχει την αλληλογραφία που ανταλλάσσεται με χρήση πρωτοκόλλου MAPI.

Το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam απενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται αναβάθμιση σε πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το στοιχείο χειροκίνητα.

Σε ορισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο Πρόγραμμα Anti-Spam, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της δήλωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για το Πρόγραμμα Anti-Spam.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.