Τρόπος παύσης και συνέχισης της προστασίας του υπολογιστή

1 Απριλίου 2021

ID 70886

Παύση προστασίας σημαίνει την προσωρινή απενεργοποίηση όλων των στοιχείων προστασίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

Όταν η προστασία είναι σε παύση ή το Kaspersky Total Security δεν εκτελείται, η δραστηριότητα των εφαρμογών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας παρακολουθείται. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εφαρμογών αποθηκεύονται στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εκκινείται ξανά το Kaspersky Total Security ή επανενεργοποιείται η προστασία, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να προστατεύσει τον υπολογιστή σας από κακόβουλες ενέργειες που μπορεί να έχουν εκτελεστεί όταν ήταν σε παύση η προστασία σας ή όταν το Kaspersky Total Security ήταν εκτός λειτουργίας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εφαρμογών αποθηκεύονται επ' αόριστον. Οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται σε περίπτωση κατάργησης του Kaspersky Total Security από τον υπολογιστή σας.

Για να θέσετε σε παύση την προστασία του υπολογιστή σας:

 1. Στο μενού περιβάλλοντος του εικονιδίου της εφαρμογής που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, επιλέξτε το στοιχείο Παύση προστασίας.

  Ανοίγει το παράθυρο Παύση προστασίας (βλ. παρακάτω εικόνα).

  Προσωρινή διακοπή προστασίας

  Παράθυρο Παύση προστασίας

 2. Στο παράθυρο Παύση προστασίας, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα συνεχιστεί η προστασία:
  • Παύση για– η προστασία θα ενεργοποιηθεί όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα που θα επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  • Παύση μέχρι επανεκκίνηση της εφαρμογής– η προστασία θα ενεργοποιηθεί μετά από την επανεκκίνηση της εφαρμογής ή του λειτουργικού συστήματος (εφόσον η εφαρμογή εκτελείται αυτομάτως κατά την εκκίνηση).
  • Παύση – η προστασία θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν εσείς αποφασίσετε να την συνεχίσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Παύση προστασίας για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.

Συνέχιση της προστασίας του υπολογιστή

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.