Αξιολόγηση της κατάστασης προστασίας του υπολογιστή και επίλυση ζητημάτων ασφάλειας

1 Απριλίου 2021

ID 70907

Τυχόν προβλήματα με την προστασία του υπολογιστή υποδεικνύονται με μια ένδειξη στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου της εφαρμογής. Το πράσινο χρώμα σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας προστατεύεται. Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα με την προστασία του υπολογιστή και το κόκκινο σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Συνιστάται να διορθώνετε τα προβλήματα και τις απειλές ασφάλειας αμέσως.

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο Κέντρο ειδοποιήσεων κάνοντας κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες στο κύριο παράθυρο της εφαρμογής. Στο παράθυρο δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προστασίας του υπολογιστή και προτείνονται πιθανές ενέργειες για τη διόρθωση προβλημάτων και την αντιμετώπιση απειλών.

Τα προβλήματα με την προστασία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Για κάθε πρόβλημα, εμφανίζεται μια λίστα με ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να λύσετε το πρόβλημα.

Στην ενότητα Συστάσεις παρατίθενται οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρμογής την αποτελεσματικότερη χρήση της.

Η ενότητα Εμφάνιση Ν ειδοποιήσεων που έχουν παραβλεφθεί εμφανίζει τις ειδοποιήσεις στις οποίες έχει εφαρμοστεί η ενέργεια Παράβλεψη. Τα προβλήματα που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα δεν επηρεάζουν το χρώμα της ένδειξης προστασίας στο κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.