Έλεγχος αξιοπιστίας εφαρμογής

1 Απριλίου 2021

ID 70908

Το Kaspersky Total Security σάς επιτρέπει να επαληθεύετε την αξιοπιστία των εφαρμογών με χρήστες από όλον τον κόσμο. Η αξιοπιστία μιας εφαρμογής περιλαμβάνει τα παρακάτω κριτήρια:

  • Όνομα προμηθευτή
  • Πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή (αν η εφαρμογή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη)
  • Πληροφορίες σχετικά με την ομάδα στην οποία έχει κατατάξει την εφαρμογή ο Έλεγχος εφαρμογών ή η πλειοψηφία των χρηστών του Kaspersky Security Network
  • Τον αριθμό των χρηστών του Kaspersky Security Network που χρησιμοποιούν την εφαρμογή (διαθέσιμος εάν η εφαρμογή έχει συμπεριληφθεί στην ομάδα "Αξιόπιστες" στη βάση δεδομένων του Kaspersky Security Network)
  • Τη χρονική στιγμή κατά την οποία η εφαρμογή έγινε γνωστή στο Kaspersky Security Network
  • Τις χώρες στις οποίες είναι πιο διαδεδομένη η εφαρμογή

Ο έλεγχος αξιοπιστίας εφαρμογής είναι διαθέσιμος εάν έχετε συμφωνήσει να συμμετάσχετε στο Kaspersky Security Network.

Για να ενημερωθείτε για την αξιοπιστία μιας εφαρμογής:

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του εκτελέσιμου αρχείου της εφαρμογής και επιλέξτε Έλεγχος αξιοπιστίας στο KSN.

Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο με πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία της εφαρμογής στο Kaspersky Security Network.

Δείτε επίσης:

Συμμετοχή στο Kaspersky Security Network

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.