Βήμα 6. Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των αντιγράφων ασφαλείας

1 Απριλίου 2021

ID 93347

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προστασίας με κωδικό πρόσβασης και συμπληρώστε τα πεδία Κωδικός πρόσβασης στα αντίγραφα ασφαλείας και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα αντίγραφα ασφαλείας με κωδικό πρόσβασης.

Απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης για την προστασία του χώρου αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν δημιουργήσετε για πρώτη φορά έναν χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε μια τοπική ή αφαιρούμενη μονάδα δίσκου (όπως μια μονάδα flash). Κατά τη δημιουργία επόμενων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μια τοπική μονάδα δίσκου ή σε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, το πρόγραμμα δεν θα σας ζητά πλέον να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης. Θα χρησιμοποιείται ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε προηγουμένως.

    Αν αντιγράψετε τον τοπικό χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και συνδέσετε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου σε άλλον υπολογιστή, το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης για να αντιγράψετε ή να επαναφέρετε δεδομένα από αυτόν τον χώρο αποθήκευσης.

  • Όταν συνδέετε μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα ελέγχει την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και σας ζητά να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης αν εντοπίσει χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας σε αυτή την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.