Πληροφορίες σχετικά με την Ιδιωτική περιήγηση

1 Απριλίου 2021

ID 93724

Ορισμένες τοποθεσίες web χρησιμοποιούν υπηρεσίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες αναλύονται και χρησιμοποιούνται με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων.

Το στοιχείο Ιδιωτική περιήγηση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για την online δραστηριότητά σας.

Στη λειτουργία εντοπισμού, το στοιχείο Ιδιωτική περιήγηση εντοπίζει και καταμετράει τις προσπάθειες συλλογής δεδομένων και καταγράφει αυτές τις πληροφορίες σε μια αναφορά. Η λειτουργία εντοπισμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ενώ η συλλογή δεδομένων επιτρέπεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους.

Στη λειτουργία αποκλεισμού, το στοιχείο Ιδιωτική περιήγηση εντοπίζει και αποκλείει τις προσπάθειες συλλογής δεδομένων και οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσπάθειες καταγράφονται σε μια αναφορά. Σε αυτήν τη λειτουργία, η συλλογή δεδομένων αποκλείεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους με εξαίρεση των εξής:

  • δικτυακοί τόποι που έχουν προστεθεί στις εξαιρέσεις
  • Τοποθεσίες web της Kaspersky και των συνεργατών της
  • δικτυακοί τόποι που μπορεί να καταστούν μη λειτουργικοί ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού των υπηρεσιών παρακολούθησης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι στη διάθεση της Kaspersky

Ο μετρητής αποκλεισμένων αποπειρών συλλογής δεδομένων εμφανίζει τον συνολικό αριθμό αποκλεισμών σε ολόκληρη την τοποθεσία ανάλογα με το πόσες ιστοσελίδες είναι ανοικτές στο πρόγραμμα περιήγησης. Αν μία σελίδα είναι ανοικτή στο πρόγραμμα περιήγησης, μετριούνται μόνο οι αποκλεισμένες απόπειρες συλλογής δεδομένων σε αυτή τη σελίδα. Αν στο πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοικτές διάφορες σελίδες της ίδιας τοποθεσίας, μετριούνται οι αποκλεισμένες απόπειρες συλλογής δεδομένων σε όλες τις σελίδες της τοποθεσίας που έχουν ανοιχτεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το στοιχείο Ιδιωτική περιήγηση μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του Kaspersky Total Security ή με τη βοήθεια της επέκτασης Kaspersky Protection στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.

Η Ιδιωτική περιήγηση έχει τους εξής περιορισμούς:

  • Η εφαρμογή δεν αποκλείει τη συλλογή δεδομένων από υπηρεσίες παρακολούθησης της κατηγορίας "Μέσα κοινωνικής δικτύωσης" όταν βρίσκεστε στον δικτυακό τόπο του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.
  • Εάν ο δικτυακός τόπος από τον οποίο προήλθε η προσπάθεια συλλογής δεδομένων δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί, το Kaspersky Total Security δεν αποκλείει τη συγκεκριμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων και δεν εμφανίζει πληροφορίες για αυτήν.
  • Εάν ο δικτυακός τόπος από τον οποίο προήλθε προσπάθεια συλλογής δεδομένων ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί, αλλά δεν μπορεί αντιστοιχιστεί με κάποιον από τους δικτυακούς τόπους που είναι ανοιχτοί τη δεδομένη στιγμή στο πρόγραμμα περιήγησης, το Kaspersky Total Security εφαρμόζει την ενέργεια που έχει καθοριστεί στις ρυθμίσεις της Ιδιωτικής περιήγησης (αποκλείει ή επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων). Η εφαρμογή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την προσπάθεια συλλογής δεδομένων σε αναφορές, αλλά δεν περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στα στατιστικά στοιχεία Ιδιωτικής περιήγησης που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.