Antimalware Scan Interface’i kaitse lubamine

3. oktoober 2023

ID 186113

Antimalware Scan Interface’i kaitse lubamiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakenduse peaaken.
  2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

    Avatakse aken Seaded.

  3. Valige TurvaseadedAMSI kaitse.
  4. Märkige jaotises Skriptikontroll ruut Kontrolli skripte liidesega Antimalware Scan Interface (AMSI).

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.