Arvutikaitse seisundi hindamine ja turvaprobleemide lahendamine

3. oktoober 2023

ID 70907

Arvutikaitsega seotud probleeme kujutab rakenduse peaakna ülaservas kuvatav tähis. Roheline näitab, et teie arvuti on kaitstud. Kollane tähistab turvaprobleeme ja punane näitab, et arvuti turvalisus on tõsises ohus. Soovitame probleemid ja turvaohud viivitamatult parandada.

Akna Teatiste keskus avamiseks saate rakenduse peaaknas klõpsata nuppu Üksikasjad. See aken sisaldab üksikasjalikku teavet arvuti kaitseseisundi kohta ning soovitusi probleemide ja ohtude lahendamiseks võimalike toimingute kohta.

Kaitsega seotud probleemid on rühmitatud kategooriate kaupa. Iga probleemi korral kuvatakse loend toimingutest, mille saate probleemi lahendamiseks teha.

Jaotises Olek kuvatakse teave arvutikaitse oleku ja tellimuse oleku kohta. Lahendamist nõudvate probleemide tuvastamise korral kuvatakse teate kõrval nupp Paranda; selle nupu klõpsamisel saate turbeprobleemid lahendada.

Jaotises Soovitused on loetletud toimingud, mis tuleks teha rakenduse töö optimeerimiseks ja tõhusamaks kasutamiseks.

Jaotises Uudised kuvatakse küberturbeuudiseid.

Nupu Kuva N eiratud teadet klõpsamisel kuvatakse teatised, millele on rakendatud toiming Ignoreeri. Eiratud teated ei mõjuta rakenduse põhiaknas kuvatava kaitsetähise värvi.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.