Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Mac

Jäljefailide, tõmmisefailide ja seadete failide sisu

12. aprill 2023

ID 171494

Märkus. Kõigile selles jaotises kirjeldatud failidele pääseb juurde ainult arvuti süsteemiadministraator ja installitud Kaspersky VPN-iga arvutikonto omanik.

1. Jäljefailid

Jäljefailid sisaldavad teavet sündmuste kohta, mis toimuvad Kaspersky VPN-i töötamise ajal. Jäljefailid talletatakse kohalikus arvutis järgmises kaustas:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Jäljed asuvad järgmistes failides:

 • ksec_agent_<timestamp>.log
 • ksec_app_<timestamp>.log
 • ksec_daemon_<timestamp>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<timestamp>.log

Jäljefailid võivad sisaldada järgmist teavet:

 • Teave seadme ja operatsioonisüsteemi kohta (seadme kordumatu ID, seadme tüüp, võrguseadmete MAC-aadressid, operatsioonisüsteemi tüüp, operatsioonisüsteemi versioon)
 • Teave kasutaja laaditavate rakenduste kohta (URL, atribuudid, faili maht, teave faili laadinud protsessi kohta)
 • Teave käivitatud rakenduste ja nende moodulite kohta
 • Teave rakenduse ja selle moodulite töö kohta
 • Teave installitud Kaspersky rakenduse graafilise kasutajaliidese tõrgete ja kasutamise kohta
 • Teave võrguühenduste ja võrguseadete kohta: kaugarvuti ja kasutaja arvuti IP-aadress, DNS-serverite IP-aadress, pöörduspunkti MAC-aadress, võrgu nimi, signaali tugevus, ühenduse loomiseks kasutatud portide pordinumbrid, võrguprotokoll, ühenduse olek faili loomise ajal, võrgu maine, puhverserveri seaded – kasutajanime/parooli räsiväärtus
 • Teave Kaspersky serveritega ühenduse loomise seadete kohta
 • Teave Pango serverite ühenduste kohta
 • Teave litsentsi tüübi kohta (litsentsi tüüp, piirkond)
 • Teave arvuti poolt telekommunikatsioonivõrgu kaudu vastu võetud ja saadetud võrgupakettide kohta
 • Teave saadetud ja vastuvõetud meilide ning kiirsõnumite kohta
 • Teave My Kaspersky kohta: teave veebisaidi kasutajanimede ja paroolide ning küpsisefailide sisu kohta
 • Serveri avalik sert
 • Teave keele lokaadi, tarkvara ID, tarkvara kohandamise, tarkvara versiooni, unikaalse tarkvara paigaldus-ID, unikaalse arvuti-ID kohta

Jäljefailid sisaldavad ainult rakenduse defektide kõrvaldamiseks vajalikku teavet. Kaspersky kasutab jäljefaile Kaspersky VPN-i töös esinevate tõrgetega seotud juhtumite uurimiseks.

Vaikimisi on jäljefailide loomine keelatud. Jäljefailide loomise saate lubada rakenduse seadetes.

Jäljefaile saab Kasperskyle saata ainult käsitsi. Kaspersky VPN ei saada jäljefaile Kasperskyle automaatselt.

Saate valida, kuidas jäljefaile Kasperskyle saadetakse.

Enne jäljefailide Kasperskyle saatmist vaadake üle nende sisu.

Tähtis. Jäljefailid võivad sisaldada isiklikku või delikaatset teavet. Jäljefailide Kasperskyle saatmisega nõustute edastama Kasperskyle kõik teie saadetud jäljefailides sisalduvad andmed ja nõustute nende saatmiseks kasutatud meetodiga.

2. Tõmmisefailid

Tõmmisefailid sisaldavad kogu teavet rakenduse protsesside töömälu kohta tõmmise loomise ajal. Tõmmisefailid võivad sisaldada konfidentsiaalseid andmeid.

Tõmmisefailid loob operatsioonisüsteem ja need saadetakse Apple'i serveritesse ainult teie nõusolekul. Enne tõmmisefaili saatmist vaadake üle selle sisu.

3. Lisafailid

Lisaks loob Kaspersky VPN täiendavad seadete failid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Need failid võivad sisaldada tarkvara kasutamiseks vajalikku teavet: seaded, sisemised andmebaasid, konfiguratsioonifailid.

Klienditeeninduse spetsialistid võivad paluda teil esitada lisafaile, et lühendada tarkvaratõrgetega seotud taotluste töötlemiseks kuluvat aega. Kasutaja saadab need andmed klienditeeninduse spetsialisti palvel käsitsi.

Saates täiendavad seadete failid klienditeenindusele, nõustute esitama kõik neis sisalduvad andmed ja nõustute nende saatmiseks kasutatud meetodiga. Enne nende failide saatmist vaadake üle nende sisu.

Need lisafailid võivad sisaldada järgmist teavet:

 • Puhverserveri seaded – kasutajanime ja parooli räsiväärtus
 • My Kasperskyga ühenduse loomiseks vajalik identimisteave
 • WiFi-võrkude nimed, mille jaoks on konfigureeritud turvalise ühenduse lubamise reeglid

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.