Teave GDPR-i kohta

4. aprill 2023

ID 192969

Mis on GDPR?

GDPR on Euroopa Liidu õigusakt, mis reguleerib isikuandmete privaatsust ja turvalisust. See jõustus EL-i liikmesriikides 25. mail 2018. See asendab andmekaitsedirektiivi ja kehtib igale ettevõttele, mis asub EL-is ning tegeleb isikuandmetega või EL-is viibivate isikute andmetega. GDPR-i eesmärgiks on lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada isikuandmete kaitset ning tagada andmete esitamisel inimeste õigused ja vabadused.

Mis on isikuandmed?

GDPR-i kohaselt on teie isikuandmetena liigitatud teie nimi, asukohateave, sünnikuupäev ja kontaktteave. Tegelikult võib isikuandmeteks liigitada igasuguse teabe, mis on seotud EL-i konkreetse isikuga.

Mida olete oma toodetes GDPR-iks valmisolekuks muutnud?

Klientide privaatsuse austamine ja kaitsmine on üks meie aluspõhimõtteid ning töötleme ainult andmeid, mis on vajalikud toote jaoks lubatud toimivuse tagamiseks. Seepärast on GDPR-i järgimiseks tarvitusele võetud vaid mõned lisameetmed, mis aitavad tagada, et meie lahendused võimaldavad kasutajatel aktsepteeritud lepingute kaudu täpselt määrata, milliseid andmeid nad Kasperskyle saadavad.

Kas Euroopa ja muude riikide tooted erinevad?

Euroopas ja muudes riikides pakutavad identsed tooted ei erine nende pakutava kaitse poolest. Kõik Kaspersky tooted töötavad lepingute piires, mis nende kasutamiseks aktsepteeriti. Euroopas pakutavate toodete puhul võivad lepingute ülesehitus ja vastavad saadud nõusolekud GDPR-i järgimiseks veidi erineda.

Mida peaksin tegema, kui elan Euroopas ja kasutan juba teie tooteid?

Üritame kõigile oma praegustele Euroopa klientidele teada anda, mida nad peaksid tegema, kõigi saadaolevate kanalite kaudu: meili, tootesiseste sõnumite, tõuketeatiste kaudu jne. Võid alati külastada meie veebisaiti, et hankida oma toote uusima GDPR-i nõuetele vastava versiooni.

Mis juhtub, kus reisin Euroopasse või Euroopast välja?

Sinu toode jätkab töötamist aktsepteeritud lepingute piires.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.