Rakenduseuuenduste loendi vaatamine

12. oktoober 2023

ID 129908

Kaspersky Small Office Security otsib arvutisse paigaldatud rakenduste uuendusi regulaarselt. Teavet rakenduste jaoks saadaolevate uuenduste arvu ja tüüpide kohta saab vaadata teadete keskusest.

Rakenduste uuenduste otsingu põhjal genereeritud loendi kuvamiseks tehke järgmist.

 1. Avage rakenduse peaaken.
 2. Klõpsake akna ülaservas nuppu Üksikasjad.

  Avatakse aken Teatiste keskus.

 3. Klõpsake jaotises Olek saadaolevate rakenduseuuenduste teate real nuppu Näita.

  Avatakse aken Rakenduseuuendaja, mis sisaldab saadaolevate rakenduseuuenduste loendit.

 4. Kõigi loendis kuvatud rakenduste uuendamiseks klõpsake nuppu Uuenda kõik (pole kõigis piirkondades saadaval).
 5. Kindlate rakenduste valikuliseks uuendamiseks tehke üks järgmistest toimingutest.
  • Klõpsake uuendatava rakenduse real nuppu Uuenda.

   Enne rakenduse uuendamist on soovitatav lugeda lõppkasutaja litsentsilepingut. Lõppkasutaja litsentsilepingud on saadaval ripploendis Litsentsilepingud. Vaikimisi ühtib lõppkasutaja litsentsilepingu keel rakenduse kasutajaliidese keelega. Kui rakenduse kasutajaliidese keeles lõppkasutaja litsentsileping pole saadaval, esitatakse lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tekst Kaspersky Small Office Security liidese keeles. Kõigil muudel juhtudel esitatakse lõppkasutaja litsentsilepingu tekst inglise keeles või esimeses saadaolevas keeles, kui ingliskeelne tekst pole saadaval.

  • Menüü avamiseks klõpsake nuppu Allanool ja valige Ära seda rakendust uuenda, kui soovite, et Kaspersky Small Office Security lõpetaks teie teavitamise valitud rakendusele saadaolevatest uuendustest.

   Valitud rakendus teisaldatakse erandite loendisse. Kaspersky Small Office Security lõpetab selle rakenduse jaoks välja antud uute uuenduste kohta teadete kuvamise.

  • Menüü avamiseks klõpsake nuppu Allanool ja valige Jäta see uuendus vahele, kui soovite, et Kaspersky Small Office Security lõpetaks teie teavitamise valitud uuendusest.

   Valitud uuendus teisaldatakse erandite loendisse. Kaspersky Small Office Security kuvab teate, kui selle rakenduse jaoks antakse välja uus uuendus.

  • Menüü avamiseks klõpsake nuppu Allanool ja valige Ava tootja veebisait, kui soovite valitud rakenduse uuenduse käsitsi alla laadida ja paigaldada.

   Tarkvaratootja veebisait avatakse operatsioonisüsteemi vaikeveebilehitsejas. Veebisaidil saab uuenduse kuvada ja käsitsi alla laadida.

Akna liides, rakenduseuuendaja ja lõppkasutaja litsentsilepingute kuvamine võivad erineda olenevalt Kaspersky Small Office Security lokaliseerimiskeelest.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.