Andmete edastamine lõppkasutaja litsentsilepingu alusel Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Brasiilia või Vietnami territooriumil või California residentide poolt

12. oktoober 2023

ID 175193

See jaotis sisaldab spetsiifilist teavet konkreetsete andmete kohta, mis edastatakse Kasperskyle, kui olete installinud rakenduse versiooni, mis on ette nähtud kasutamiseks Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis, Brasiilias, Vietnamis või California residentide poolt.

Selles jaotises olev teave ei sisalda kasutaja isikuandmeid.

Õiguse valdaja kaitseb saadud teavet seaduses ettenähtud viisil ja see teave on vajalik litsentsi alusel kasutamiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara toimimiseks.

Kaspersky võib saadud teabe põhjal hangitud statistilisi andmeid kasutada arvutiturbeohtude arengusuundade jälgimiseks ja nende ohtude kohta aruannete avaldamiseks.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.