Rakenduse kujundusteema muutmine

12. oktoober 2023

ID 201577

Rakenduse kujundusteema muutmise võimalus pole kõigis piirkondades saadaval.

Rakenduse kujundusteema muutmiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakenduse peaaken.
  2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

    Avatakse aken Seaded.

  3. Valige jaotis Liidese seaded.
  4. Kui soovite kasutada kohandatud kujundusteemat, märkige plokis Kujundusteema märkeruut Kasuta kohandatud kujundusteemat. Klõpsake nuppu Vali ja sisestage kohandatud kujundusteema faile sisaldava ZIP-arhiivi või kausta tee.

Kujundusteema rakendatakse pärast rakenduse taaskäivitamist.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.