Juurdepääsu rakenduse haldusfunktsioonidele kaitsmine parooliga

12. oktoober 2023

ID 70756

Ühte arvutit võivad ühiselt kasutada mitu kasutajat, kellel on erinev kogemuste pagas ja arvutikasutusoskus. Eri kasutajate piiramatu juurdepääs rakendusele ja selle seadetele võib vähendada arvuti turvalisust.

Rakendusele juurdepääsu piiramiseks saate kontole KLAdmin määrata administraatori parooli. Sellel kasutajal on rakenduse seadete haldamiseks ja muutmiseks ning teistele kasutajatele rakenduse juurdepääsuõiguste andmiseks piiramatud õigused. Pärast kasutaja KLAdmin parooli loomist saate määrata rakenduse juurdepääsuõigused eri kasutajatele või kasutajagruppidele.

KLAdmin-i administraatoriparooli loomiseks tehke järgmist.

 1. Avage rakenduse peaaken.
 2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

  Avatakse aken Seaded.

 3. Valige jaotis Liidese seaded.
 4. Seadke Parooliga kaitse asendisse Sees.
 5. Avanenud aknas täitke väljad Kasutajanimi (soovitatav on KLAdmin), Sisestage parool ja Kinnitage parool.

  Tugeva parooli loomiseks järgige järgmisi nõuandeid.

  • Parool peab sisaldama vähemalt kaheksat ja mitte rohkem kui 128 tähemärki.
  • Parool sisaldab vähemalt ühte numbrit.
  • Parool sisaldab nii väiketähti kui ka suurtähti.
  • Parool peab sisaldama vähemalt ühte erimärki (näiteks: ! @ # $ % ^ & *).
 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Unustatud parooli ei saa taastada. Kui olete parooli unustanud, võtke rakenduse seadetele juurdepääsu taastamiseks ühendust tehnilise toega.

Kasutaja KLAdmin saab määrata õigused järgmistele kasutajatele ja kasutajagruppidele.

 • Kasutajagrupp Everyone. Sellesse gruppi kuuluvad kõik operatsioonisüsteemi kasutajad. Kui annate sellele grupile konkreetse toimingu tegemiseks loa, on grupi kasutajatel alati lubatud seda toimingut teha isegi juhul, kui kasutajagruppi Everyone kuuluval konkreetsel kasutajal või kasutajagrupil pole toimingu tegemiseks eraldi luba. Vaikimisi ei ole grupi Everyone liikmetel lubatud teha mitte ühtki toimingut.
 • <system user>. Vaikimisi pole valitud kasutajal lubatud teha mitte ühtki toimingut. See tähendab, et kui proovite teha keelatud toimingut, palutakse teil sisestada konto KLAdmin parool.

Kasutaja või kasutajagrupi lisamine

Kasutaja või kasutajagrupi õiguste muutmine

Üksikule kasutajale või kasutajagrupile toimingu lubamine

Üksikule kasutajale või kasutajagrupile toimingu keelamine

Kui proovite teha akna Lisa õigusi kasutajale või rühmale loendis sisalduvat mis tahes toimingut, küsib rakendus parooli. Sisestage parooliaknas praeguse kasutajakonto kasutajanimi ja parool. Toiming tehakse, kui määratud kontol on toimingu tegemiseks luba. Parooliaknas saate määrata ajavahemiku, mille jooksul ei pea kasutaja parooli uuesti sisestama.

Parooliaknas saate sisestuskeelt vahetada klahvikombinatsiooniga ALT + tõstuklahv. Muude otseteede korral sisestuskeelt ei vahetada – ka siis mitte, kui see otsetee on konfigureeritud operatsioonisüsteemis.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.