Sissetungitõrje seadete muutmine

12. oktoober 2023

ID 82507

Sissetungitõrje seadete muutmiseks tehke järgmist.

 1. Avage rakenduse peaaken.
 2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

  Avatakse aken Seaded.

 3. Valige jaotis Turvaseaded.
 4. Valige komponent Sissetungitõrje.
 5. Klõpsake aknas Sissetungitõrje seaded linki Rakenduste haldus, et avada aken Rakenduste haldus.
 6. Akna Rakenduste reeglid avamiseks valige loendist soovitud rakendus ja topeltklõpsake selle nime.
 7. Operatsioonisüsteemi ressurssidele juurdepääsemise reeglite rakenduseti seadistamiseks tehke järgmist.
  1. Valige vahekaardil Failid ja süsteemiregister asjakohane ressursikategooria.
  2. Menüü avamiseks klõpsake veerus ressursi jaoks saadaoleva toiminguga ikooni (Loe, Kirjuta, Kustuta või Loo). Valige menüüs asjakohane üksus (Päranda, Luba, Küsi kasutajalt või Keela).
 8. Et seadistada rakenduse õiguseid teha operatsioonisüsteemis mitmesuguseid toiminguid, tehke järgmist.
  1. Valige vahekaardil Õigused asjakohane õiguste kategooria.
  2. Menüü avamiseks klõpsake veerus Toiming ikooni ja valige asjakohane üksus (Päranda, Luba, Küsi kasutajalt või Keela).
 9. Et seadistada rakenduse õiguseid teha võrgus mitmesuguseid toiminguid, tehke järgmist.
  1. Klõpsake vahekaardil Võrgureeglid nuppu Lisa.

   Avatakse aken Võrgureegel.

  2. Avanenud aknas määrake vajalikud reegliseaded ja klõpsake käsku Salvesta.
  3. Määrake uue reegli prioriteet. Selleks valige reegel ja nihutage seda loendis üles või alla.
 10. Kindlate rakendustoimingute kontrollimisest väljaarvamiseks märkige vahekaardil Erandid ruudud nende toimingute kõrval, mille soovite jätta kontrollimata.
 11. Klõpsake nuppu Salvesta.

  Kõigile sissetungitõrje reeglite jaoks loodud eranditele pääseb juurde Kaspersky Small Office Security seadete akna jaotises Objektituvastuse erandid ja toimingud.

Sissetungitõrje jälgib ja piirab rakenduse toiminguid kooskõlas määratud seadetega.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.