Rakenduse kasutamine käsuviiba abil

12. oktoober 2023

ID 83989

Kaspersky Small Office Securityga saate töötada ka käsuviiba kaudu.

Käsuviiba süntaks on järgmine:

avp.com <käsk> [seaded]

Käsuviibasüntaksi spikri kuvamiseks sisestage järgmine käsk:

avp.com [ /? | HELP ]

Selle käsuga saate tuua täieliku loendi käskudest, mis on käsurea kaudu Kaspersky Small Office Security haldamiseks saadaval.

Kindla käsu süntaksi spikri kuvamiseks saate sisestada ühe järgmistest käskudest:

avp.com <käsk> /?

avp.com HELP <käsk>

Käsuviibal saate rakendusele viidata kas rakenduse paigalduskausta järgi või üksuse avp.com täieliku tee abil.

Rakenduse sündmuste logimise (jäljefailide loomise) saate käsuviiba abil sisse või välja lülitada, kui olete rakenduse seadete aknas varem Kaspersky Small Office Security haldamisele juurdepääsu kaitsmiseks seadnud parooli.

Kui te pole rakenduse seadete aknas parooli seadnud, ei saa te käsuviiba abil parooli luua ja sündmuste logimist sisse lülitada.

Teatud käske saab käivitada ainult administraatori kontol.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.