Tehnilise toe jaoks teabe kogumine

12. oktoober 2023

ID 84091

Kui olete tehnilise toe spetsialistidele teatanud probleemist, võivad nad paluda teil luua ja tehnilisele toele saate aruande, mis sisaldab teavet teie operatsioonisüsteemi kohta. Samuti võivad tehnilise toe spetsialistid paluda teil luua jäljefaili. Jäljefail võimaldab etapiviisiliselt jälgida rakenduse käskude täitmisprotsessi ja määrata kindlaks rakenduse tööetapi, kus tõrge ilmneb.

Rakenduse tööga seotud probleemide korral parema toe osutamiseks võivad tehnilise toe spetsialistid silumise eesmärgil paluda teil diagnostika ajal ajutiselt muuta rakenduse seadeid. Selleks võib teil olla vaja teha järgmised toimingud.

  • Laiendatud diagnostikateabe kogumine
  • Rakenduse üksikkomponentide seadistamiseks tavakasutajaliidese kaudu juurdepääsetamatute eriseadete muutmine
  • Hoidla ümberseadistamine ja kogutud diagnostikateabe saatmine
  • Võrguliikluse kinnipüüdmise seadistamine ja võrguliikluse salvestamine faili

Tehnilise toe spetsialistid annavad teile nende toimingute tegemiseks kogu vajaliku teabe (etapiviisilised juhendid, muudetavad seaded, skriptid, käsurea lisafunktsioonid, silumismoodulid, eriutiliidid jne) ja teavitavad teid silumise eesmärgil kogutavatest andmetest. Pärast laiendatud diagnostikateabe kogumist salvestatakse see kasutaja arvutisse. Kogutud andmeid ei saadeta automaatselt Kasperskyle.

Eelnimetatud toimingud on soovitatav teha ainult tehnilise toe spetsialisti järelevalve all pärast sellekohaste juhiste saamist. Ise rakenduse seadete muutmine viisil, mida pole kirjeldatud abimaterjalides või mida ei ole soovitanud tehnilise toe spetsialistida, võib põhjustada operatsioonisüsteemi aeglustumist ja krahhe, vähendada teie arvuti kaitsetaset ning kahjustada töödeldava teabe kättesaadavust ja terviklust.

Selle jaotise sisu

Teave teenuse andmefailide sisu ja talletamise kohta

Jälgimise sisselülitamine

Kuvasalvestise loomine, kui rakendusega esineb probleeme

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.