نحوۀ استثناء کردن یک اسکریپت از اسکن با استفاده از رابط اسکن ضدبدافزار

15 مارس 2021

ID 186114

برای استثناء کردن یک اسکریپت از اسکن با استفاده از رابط اسکن ضدبدافزار:

 1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
 2. روی دکمه Settings 2019.png در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

  پنجره تنظیمات باز می‌شود.

 3. قسمت محافظت را انتخاب کنید.
 4. مؤلفۀ ضد ویروس فایل را انتخاب کنید.

  پنجره تنظیمات ضد ویروس فایل باز می‌شود.

 5. برای رفتن به پنجرۀ تنظیمات پیشرفته برای ضد ویروس فایل، روی پیوند تنظیمات پیشرفته کلیک کنید.
 6. در بخش اسکنر اسکریپت، کادر اسکن اسکریپت‌ها با استفاده از Antimalware Scan Interface (AMSI) را تیک بزنید.
 7. برای رفتن به پنجره استثناها، روی پیوند مدیریت موارد استثنا کلیک کنید.
 8. در پنجره استثناها، روی دکمه افزودن کلیک کنید.

  پنجره افزودن موارد استثنای جدید باز می‌شود.

 9. در فیلد فایل یا پوشه، پوشۀ حاوی اسکریپت را مشخص کنید.
 10. در فیلد شیء، نام اسکریپت را مشخص کنید.

  همچنین می‌توانید چند فایل هم‌نوع را با استفاده از یک ماسک به استثناها اضافه کنید.

 11. در بخش مولفه‌های محافظتی، کادر کنار مؤلفۀ ضد ویروس فایل را تیک بزنید.
 12. وضعیت فعال را انتخاب کنید.

شیء مشخص‌شده با استفاده از رابط اسکن ضدبدافزار اسکن نخواهد شد.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.