مسدود کردن بنرها

1 آوريل 2021

ID 127257

ضد بنر، بنرهای وب‌سایتی را مسدود می‌کند که از لیست بنرهای شناخته شده‌ای باشد که در پایگاه داده Kaspersky Internet Security تعبیه شده است. اگر حتی هنگامی که ضد بنر فعال است بنری در صفحه وب نمایش داده شود، این ممکن است بدان معنا باشد که آن بنر در لیست بنرهای شناخته شده قرار ندارد. می توانید به صورت دستی نمایش این بنر را مسدود کنید.

برای مسدود کردن یک بنر باید آن را به لیست بنرهای مسدود اضافه کنید. می توانید این کار را مستقیما در صفحه وب و یا در رابط Kaspersky Internet Security انجام دهید.

اگر بنر در سایتی از لیست وب‌سایت‌های دارای بنرهای مجاز وجود دارد، نمی‌توانید نمایش این بنر را مسدود کنید.

چگونگی مسدودسازی بنر در صفحه اینترنتی‏

چگونگی مسدودسازی بنر از رابط Kaspersky Internet Security‏

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.