اجازه دهی به بنرها

1 آوريل 2021

ID 127277

می توانید یک بنر خاص یا تمام بنرهای وب‌سایتی که مشخص می‌کنید را مجاز کنید.

چگونگی اجازه دادن به بنر موردنظر‏

چگونگی اجازه دادن به تمام بنرهای وب‌سایت موردنظر‏

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.