اطلاعات مربوط به قانون شخص ثالث

1 آوريل 2021

ID 133451

اطلاعات مربوط به کد شخص ثالث در فایل legal_notices.txt واقع در پوشه نصب برنامه، ارائه شده است.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.