تغییر به نسخه رایگان Kaspersky Free هنگام حذف نسخه آزمایشی Kaspersky Internet Security

1 آوريل 2021

ID 152967

هنگام حذف نسخه آزمایشی Kaspersky Internet Security، می‌توانید به نسخه رایگان Kaspersky Free تغییر دهید تا قابلیت‌های ضروری محافظت را حفظ کنید.

هنگام حذف نسخه آزمایشی Kaspersky Internet Security، برنامه به شما پیشنهاد خرید مجوز می‌کند تا بتوانید تمام قابلیت‌های برنامه را حفظ کنید.

برای تمدید مجوز یا تبدیل به نسخه رایگان Kaspersky Free، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

 • برای خرید مجوز، روی دکمه تمدید مجوز کلیک کنید.

  با کلیک روی این دکمه، به فروشگاه هدایت می‌شوید.

 • برای تبدیل به نسخه رایگان Kaspersky Free، روی دکمه خیر، متشکرم کلیک کنید.

  با کلیک روی این دکمه، برنامه انتقال به Kaspersky Free اجرا می‌شود.

شروع انتقال به Kaspersky Free

در این مرحله، برنامه انتقال به شما پیشنهاد می‌کند که نسخه خود را به Kaspersky Free تبدیل کنید و قابلیت‌های ضروری محافظت را حفظ نمایید.

برای تبدیل به نسخه رایگان Kaspersky Free، روی دکمه انتقال به Kaspersky Free کلیک کنید.

تأیید شروع انتقال به Kaspersky Free

در این مرحله، برنامه انتقال به شما پیشنهاد می‌کند که تبدیل به Kaspersky Free را تأیید یا رد کنید.

یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

 • برای تأیید تغییر، روی دکمه جابجایی کلیک کنید.

  برنامه انتقال به مرحله بعد می‌رود.

 • برای لغو انتقال به نسخه رایگان Kaspersky Free و خروج از برنامه انتقال، روی دکمه لغو کلیک کنید.

  از برنامه انتقال خارج می‌شوید.

جستجوی نرم‌افزار ناسازگار

در این مرحله، برنامه انتقال، برنامه‌های ناسازگار با Kaspersky Free که روی رایانه شما نصب شده‌اند را بررسی می‌کند. اگر چنین برنامه‌های پیدا نشد، راهنمای گام به گان به طور خودکار به مرحله بعدی می‌رود. چنانچه در این مرحله، برنامه انتقال را ببندید، جستجوی نرم‌افزار ناسازگار در پس‌زمینه ادامه می‌یابد.

اگر چنین برنامه‌هایی یافت شد، برنامه انتقال آن‌ها را در یک پنجره مجزا لیست می‌کند و از شما می‌خواهد که آنها را حذف کنید.

پس از حذف نرم‌افزار ناسازگار، برنامه انتقال به مرحله بعدی می‌رود.

پایان انتقال به Kaspersky Free

در این مرحله، برنامه انتقال اعلام می‌کند که تغییر به Kaspersky Free پایان یافته است.

برای شروع Kaspersky Free، روی دکمه اجرا کلیک کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.