رابط محافظت از طریق اسکن ضدبدافزار (AMSI)

1 آوريل 2021

ID 185853

این بخش به شما اطلاع می‌دهد که برنامه‌های شخص ثالث مانند Microsoft Office می‌تواند اسکریپت‌هایی را برای اسکن توسط رابط اسکن ضدبدافزار (AMSI) به Kaspersky Internet Security ارسال کند و نحوۀ غیرفعال‌سازی محافظت با استفاده از AMSI در Kaspersky Internet Security را توضیح می‌دهد.

در این بخش راهنما

دربارۀ محافظت با استفاده از رابط اسکن ضدبدافزار

نحوۀ فعال‌سازی با استفاده از رابط اسکن ضدبدافزار

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.