حذف برنامه‌های ناسازگار

1 آوريل 2021

ID 190240

این بخش حاوی اطلاعاتی در مورد این است که Kaspersky Internet Security چگونه می‌تواند در حذف برنامه‌های ناسازگار با Kaspersky Internet Security روی رایانه‌تان به شما کمک کند.

در این بخش راهنما

دربارۀ حذف برنامه‌های ناسازگار

نحوه حذف برنامه‌های ناسازگار

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.