نحوۀ اجرای اسکن درایو جداشدنی

1 آوريل 2021

ID 199671

درایو‌های جداشدنی که به رایانه وصل می‌کنید ممکن است حاوی ویروس‌ها یا سایر برنامه‌های تهدیدآمیز باشند. Kaspersky Internet Security برای جلوگیری از آلودگی رایانه‌تان، درایوهای جداشدنی را اسکن می‌کند. می‌توانید اسکن درایو جداشدنی را پیکربندی کنید تا وقتی درایو جداشدنی به رایانه متصل است، به صورت دستی یا خودکار شروع شود. اسکن خودکار درایو‌های جداشدنی به‌طور پیش‌فرض فعال است.

برای اسکن دستی درایو جداشدنی:

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. بر روی دکمه اسکن کلیک کنید.

    پنجره اسکن باز می‌شود.

  3. در پنجره اسکن، بخش اسکن درایوهای جداشدنی را انتخاب کنید.
  4. در لیست کشویی، حرف مربوط به درایو دستگاه خارجی را انتخاب و روی دکمۀ اجرای اسکن کلیک کنید.

Kaspersky Internet Security اسکن دستگاه متصل‌شده را شروع خواهد کرد.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.