نحوه فعال‌سازی ردیابی

1 آوريل 2021

ID 203985

اطمینان حاصل کنید که تنها طبق راهنمایی کارشناس پشتیبانی فنی Kaspersky ردیابی را پیکربندی کنید.

برای فعال‌سازی ردیابی‌های برنامه و ردیابی‌های عملکرد:

  1. پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
  2. روی دکمه دکمه پشتیبانی در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.

    پنجره پشتیبانی باز می‌شود.

  3. روی پیوند ابزارهای پشتیبانی کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
  4. ردیابی‌های برنامه و ردیابی‌های عملکرد را مطابق با راهنمایی‌های کارشناس پشتیبانی فنی Kaspersky فعال‌سازی و پیکربندی کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.