خطای نصب برنامه در Windows 7 و Windows Server 2008 R2

1 آوريل 2021

ID 212223

در صورتی که به‌روزرسانی‌های زیر نصب نشده است، امکان نصب Kaspersky Internet Security در Microsoft Windows 7 و Miсrosoft Windows Server 2008 R2 وجود ندارد:

 1. KB4490628 (به‌روزرسانی از 12 مارس 2019);
 2. KB4474419 (به‌روزرسانی از 23 سپتامبر 2019);

خطای نصب در نتیجه اقدام Microsoft برای به‌روزرسانی الگوریتم امضای ماژول‌ها و درایورهای برنامه‌های شخص ثالث رخ می‌دهد. اکنون ماژول‌ها و درایورهای برنامه‌های شخص ثالث (از جمله Kaspersky) با استفاده از الگوریتم درهم‌سازی SHA256 امضا می‌شوند. باید نسخه‌های به‌روز KB4490628 و KB4474419 را نصب کنید تا ماژول‌ها و درایورهای Kaspersky Internet Security با استفاده از الگوریتم‌های درهم‌سازی SHA256 قابل امضا باشند.

یکی از روش‌های زیر را برای نصب نسخه‌های به‌روز استفاده کنید.

نصب به‌روزرسانی با استفاده از به‌روزرسانی Windows

اگر نصب به‌روزرسانی روی رایانه شما غیرفعال است:

 1. در منوی ‏شروع‏، پانل کنترل ‏← سیستم و امنیت ←‏ به‌روزرسانی Windows را انتخاب کنید.

  پنجرۀ به‌روزرسانی Windows باز می‌شود.

 2. در منوی سمت چپ پنجرۀ به‌روزرسانی Windows، گزینۀ تغییر تنظیمات را انتخاب کنید.
 3. در بلوک به‌روزرسانی‌های مهم که باز می‌شود، نصب به‌روزرسانی‌ها (توصیه‌شده) را انتخاب کنید.

همۀ به‌روزرسانی‌های لازم به طور خودکار روی رایانه‌تان دانلود و نصب خواهند شد.

نصب دستی Service Pack 1، اگر نصب نشده است

اگر رایانه شما روی Windows 7 Service Pack 0 یا Windows Server 2008 R2 Service Pack 0 کار می‌کند، ابتدا باید Service Pack 1 (KB976932) را نصب کنید.

برای نصب به‌روزرسانی Service Pack 1:

 1. به کاتالوگ به‌روزرسانی Microsoft‏ بروید.‏
 2. نسخه سیستم عامل رایانه خود را انتخاب و روی دکمۀ دانلود کلیک کنید.
 3. با کلیک روی لینک موجود در پنجرۀ بازشده، به‌روزرسانی را روی رایانه‌تان دانلود کنید.
 4. نسخۀ به‌روز را نصب کنید.

نصب دستی KB4490628

برای نصب KB4490628 به طور دستی:

 1. به کاتالوگ به‌روزرسانی Microsoft‏ بروید.‏
 2. نسخه سیستم عامل رایانه خود را انتخاب و روی دکمۀ دانلود کلیک کنید.
 3. با کلیک روی لینک موجود در پنجرۀ بازشده، به‌روزرسانی را روی رایانه‌تان دانلود کنید.
 4. نسخۀ به‌روز را نصب کنید.

نصب دستی KB4474419

برای نصب KB4474419 به طور دستی:

 1. به کاتالوگ به‌روزرسانی Microsoft‏ بروید.‏
 2. نسخه سیستم عامل رایانه خود را انتخاب و روی دکمۀ دانلود کلیک کنید.
 3. با کلیک روی لینک موجود در پنجرۀ بازشده، به‌روزرسانی را روی رایانه‌تان دانلود کنید.
 4. نسخۀ به‌روز را نصب کنید.

بعد از نصب نسخه‌های به‌روز، رایانه را راه‌اندازی مجدد کنید و Kaspersky Internet Security را دوباره نصب کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.