بازیابی سیستم عامل پس از آلودگی

1 آوريل 2021

ID 40951

اگر گمان می‌برید که سیستم عامل شما در نتیجه فعالیت بدافزار یا یک نقص سیستم خراب شده یا تغییر کرده است، از برنامه عیب‌یابی Microsoft Windows استفاده کنید، این برنامه هر گونه اثری از موارد مخرب در سیستم را پاک می‌کند. Kaspersky توصیه می‌کند که پس از رفع آلودگی رایانه برنامه را اجرا کنید تا از رفع تمام تهدیدات و آسیبهای ناشی از آلودگی‌ها اطمینان حاصل شود.

این برنامه بررسی می‌کند که آیا تغییری در سیستم ایجاد شده است یا خیر، که می‌تواند شامل دسترسی به شبکه مسدود شده، پسوندهای نام فایل برای فرمت‌های شناخته شده تغییر یافته، پانل کنترل مسدود شده و دیگر موارد. دلایل مختلفی برای بروز این آسیب‌ها وجود دارد. این دلایل می‌تواند شامل فعالیت بدافزار، پیکربندی نادرست سیستم، نقص سیستم یا برنامه‌های تغییر دهنده عملکرد برای بهینه سازی سیستم شوند.

پس از انجام بازبینی، برنامه اطلاعات را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص شود که آیا نقص سیستم نیازمند توجه فوری وجود دارد یا خیر. بر اساس بازبینی انجام شده، برنامه لیستی از اقداماتی که برای برطرف کردن آسیب‌های بوجود آمده ضروری هستند، تولید می‌کند. برنامه این اقدامات را بر اساس شدت مشکل شناسایی‌شده گروه بندی می‌کند.

همچنین رجوع کنید به:

عیب یابی سیستم عامل با استفاده از برنامه عیب‌یابی Microsoft Windows

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.