تأیید حذف برنامه

1 آوريل 2021

ID 43541

از آنجایی که حذف برنامه امنیت رایانه و دادهای شخصی شما را تهدید می‌کند، از شما خواسته می‌شود تا قصد خود را برای حذف برنامه تأیید کنید. برای انجام این کار، باید بر روی دکمه حذف کلیک کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.