تکمیل حذف

1 آوريل 2021

ID 43542

طی مرحله، برنامه، برنامه را از روی رایانه شما حذف می‌کند. صبر کنید تا فرآیند حذف کامل شود.

پس از حذف Kaspersky Internet Security، می‌توانید دلیل حذف نصب برنامه را با نوشتن نظر خود در وب‌سایت Kaspersky مشخص کنید. برای انجام این کار، با کلیک روی دکمه پر کردن فرم از وب‌سایت Kaspersky بازدید کنید.

این قابلیت ممکن است در بعضی مناطق قابل استفاده نباشد.

در طول حذف برنامه، باید سیستم عامل خود را راه‌اندازی مجدد کنید. اگر راه‌اندازی مجدد فوری را لغو کنید، تکمیل فرآیند حذف تا راه‌اندازی مجدد سیستم عامل یا خاموش و روشن نمودن آن به تعویق می‌افتد.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.